NN 83/2021 (21.7.2021.), Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2021.

Državni zavod za statistiku

1548

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2021.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2021. u odnosu na svibanj 2021. iznosti 100,0.

Klasa: 957-04/21-01/2

Urbroj: 555-01-04-06-01-21-14

Zagreb, 16. srpnja 2021.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.