NN 86/2021 (30.7.2021.), Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1594

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj: 62/15, 42/20 i 144/20) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se cijene osobnih iskaznica koje ovise o kategorijama hrvatskih državljana kojima se osobne iskaznice izdaju i žurnosti postupka u kojem se izdaju.

Članak 2.

Cijena osobne iskaznice iznosi 100,00 kuna.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 2. ovoga Pravilnika, cijena osobnih iskaznica koje se izdaju osobama s navršenih 70 godina, a koje ne sadrže certifikate, iznosi 70,00 kuna.

Članak 4.

Cijena osobnih iskaznica u ubrzanom postupku iznosi 195,00 kuna.

Članak 5.

Cijena osobnih iskaznica u žurnom postupku iznosi 500,00 kuna.

Članak 6.

Sredstva prikupljena prilikom izdavanja osobnih iskaznica iz članaka 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika uplaćuju se u Državni proračun.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica (»Narodne novine«, broj: 63/2015.).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. kolovoza 2021. godine.

Klasa: 011-02/21-01/210

Urbroj: 511-01-152-21-5

Zagreb, 26. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.