NN 90/2021 (13.8.2021.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1651

Na temelju članka 74. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019) i članka 68. stavka 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/2019), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI RIBARSKOG INSPEKTORA I OVLAŠTENIH OSOBA, ZNAČKI I ODORI RIBARSKOG INSPEKTORA, VODITELJA BRODICE I MORNARA

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara (»Narodne novine«, broj 46/2019) u članku 5. točka 1. h) mijenja se i glasi:

»h) naziv tijela/ustanove i«.

Članak 2.

U članku 11. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo vodi upisnik o značkama i iskaznicama ribarskih inspektora i upisnik o iskaznicama ovlaštenih osoba u elektroničkom obliku;«

Stavak (2) briše se, stavak (3) postaje stavak (2) i stavak (4) postaje stavak (3).

U novom stavku (2) točka 8. mijenja se i glasi:

»8. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o prestanku državne službe ili rasporedu na drugo radno mjesto;«

U novom stavku (2) točka 11. briše se, točka 12. postaje točka 11.

U novom stavku (3) točka 6. i točka 10. brišu se, točke 7., 8. 9. i 11. postaju točke 6., 7., 8. i 9.

Članak 3.

U članku 13. stavku 8. točka c) briše se, točka d) postaje točka c).

Članak 4.

U članku 18. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Hlače zimske su, navlačne i plave boje. S prednje i stražnje strane imaju po dva džepa. Na nogavicama s vanjske strane, u visini koljena, nalaze se dva džepa s preklopnikom koji se kopčaju čičkom;«

Stavak 19. mijenja se i glasi:

»(19) Zaštitno ribarsko odijelo je dvodijelno, izrađeno od vodootpornog poliesterskog materijala, na leđima je ispisano »RIBARSKA INSPEKCIJA«;«

Članak 5.

Dio Priloga Pravilnika – OBRAZAC »B« ISKAZNICE OVLAŠTENE OSOBE iz članka 4. stavka (2), prednja strana iskaznice, mijenja se i sada izgleda:

»Prednja strana iskaznice:

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/136

Urbroj: 525-13/0748-21-4

Zagreb, 12. srpnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.