NN 129/2021 (30.11.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Hong Konga

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2174

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 30. studenoga 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O SIGURNOSNOJ MJERI PRIVREMENE ZABRANE ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA OSOBE KOJE DOLAZE IZ JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE, BOCWANE, KRALJEVINE ESWATINI, LESOTA, NAMIBIJE, ZIMBABVEA I HONG KONGA

I.

U Odluci o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Hong Konga (»Narodne novine« broj 127/21) naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea, Hong Konga i Republike Mozambik«.

II.

Točka I. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, zbog pojave novog soja virusa SARS-CoV-2 (B.1.1.529), a s ciljem zaštite javno-zdravstvenog interesa uvodi sigurnosna mjera zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea, Hong Konga i Republike Mozambik, ili su boravili u tim zemljama u zadnjih 14 dana.«.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-458
Zagreb, 30. studenoga 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.