NN 136/2021 (10.12.2021.), Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Vlada Republike Hrvatske

2238

Na temelju članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21. i 122/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O DODJELI BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE USLIJED PADA PRIHODA

I.

Ovom Odlukom uređuje se dodjela beskamatnog zajma (u daljnjem tekstu: zajam) te način i kriteriji za isplatu sredstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2021. u odnosu na 2019. godinu, kao i način povrata zajma.

II.

Ova Odluka primjenjuje se na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u 2021. imaju pad prihoda u odnosu na 2019. godinu (u daljnjem tekstu: korisnik zajma).

Izračun pada prihoda iz stavka 1. ove točke izrađen je na temelju prihoda od:

– poreza i prireza na dohodak umanjenog za udio poreza na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije

– poreza na potrošnju

– boravišne pristojbe te

– komunalne naknade.

Pad prihoda iz stavka 1. ove točke odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Zajam se isplaćuje korisnicima zajma najviše do iznosa iz Priloga 1 Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti, koji je sastavni dio ove Odluke.

Sredstva zajma koja korisniku zajma budu isplaćena u skladu s odredbama ove Odluke ulaze u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz članka 88. Zakona o proračunu do visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma.

III.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojoj je potreban zajam i ispunjava uvjete iz ove Odluke, dostavlja Ministarstvu financija zahtjev za zajam najviše do iznosa iz Priloga 1.

Zahtjev za zajam dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 30. prosinca 2021. na Obrascu: Mfin-zajam-pad prihoda 2021.

Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda 2021 iz stavka 2. ove točke nalazi se u Prilogu 2 i sastavni je dio ove Odluke.

IV.

Sredstva zajma isplaćena korisnicima zajma u skladu s odredbama ove Odluke korisnici zajma su dužni vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske najkasnije u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

V.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na pozicijama Ministarstva financija.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/440

Urbroj: 50301-04/14-21-2

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1

NAJVIŠI IZNOS ZAJMA KOJI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE MOŽE ZATRAŽITI

O/G/ŽNaziv jediniceNajviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može
zatražiti (u kunama)
 
 
 
OpćinaAndrijaševci0
OpćinaAntunovac0
OpćinaBabina Greda0
OpćinaBale – Valle0
OpćinaBarban0
OpćinaBarilović0
OpćinaBaška700.000
OpćinaBaška Voda2.000.000
OpćinaBebrina0
OpćinaBedekovčina0
OpćinaBedenica0
OpćinaBednja0
OpćinaBelica0
OpćinaBerek0
OpćinaBeretinec0
OpćinaBibinje0
OpćinaBilice100.000
OpćinaBilje0
OpćinaBiskupija0
OpćinaBistra0
OpćinaBizovac0
OpćinaBlato0
OpćinaBogdanovci0
OpćinaBol0
OpćinaBorovo100.000
OpćinaBosiljevo0
OpćinaBošnjaci0
OpćinaBrckovljani200.000
OpćinaBrdovec0
OpćinaBrela100.000
OpćinaBrestovac0
OpćinaBreznica100.000
OpćinaBreznički Hum0
OpćinaBrinje0
OpćinaBrod Moravice100.000
OpćinaBrodski Stupnik0
OpćinaBrtonigla – Verteneglio200.000
OpćinaBudinščina0
OpćinaBukovlje0
OpćinaCerna0
OpćinaCernik0
OpćinaCerovlje0
OpćinaCestica0
OpćinaCetingrad0
OpćinaCista Provo100.000
OpćinaCivljane100.000
OpćinaCrnac0
OpćinaČačinci0
OpćinaČađavica0
OpćinaČaglin0
OpćinaČavle0
OpćinaČeminac0
OpćinaČepin0
OpćinaDarda700.000
OpćinaDavor0
OpćinaDekanovec0
OpćinaDesinić0
OpćinaDežanovac0
OpćinaDicmo0
OpćinaDobrinj0
OpćinaDomašinec0
OpćinaDonja Dubrava0
OpćinaDonja Motičina100.000
OpćinaDonja Voća100.000
OpćinaDonji Andrijevci0
OpćinaDonji Kraljevec0
OpćinaDonji Kukuruzari0
OpćinaDonji Lapac0
OpćinaDonji Vidovec0
OpćinaDragalić0
OpćinaDraganić0
OpćinaDraž0
OpćinaDrenovci0
OpćinaDrenje0
OpćinaDrnje0
OpćinaDubrava0
OpćinaDubravica0
OpćinaDubrovačko primorje200.000
OpćinaDugi Rat200.000
OpćinaDugopolje200.000
OpćinaDvor0
OpćinaĐelekovec100.000
OpćinaĐulovac100.000
OpćinaĐurđenovac300.000
OpćinaĐurmanec0
OpćinaErdut0
OpćinaErnestinovo0
OpćinaErvenik0
OpćinaFarkaševac0
OpćinaFažana – Fasana200.000
OpćinaFerdinandovac0
OpćinaFeričanci0
OpćinaFuntana – Fontane800.000
OpćinaFužine0
OpćinaGalovac0
OpćinaGarčin0
OpćinaGeneralski Stol0
OpćinaGola0
OpćinaGoričan0
OpćinaGorjani0
OpćinaGornja Rijeka0
OpćinaGornja Stubica0
OpćinaGornja Vrba0
OpćinaGornji Bogićevci0
OpćinaGornji Kneginec0
OpćinaGornji Mihaljevec0
OpćinaGračac0
OpćinaGračišće0
OpćinaGradac100.000
OpćinaGradec100.000
OpćinaGradina0
OpćinaGradište0
OpćinaGrožnjan – Grisignana1.900.000
OpćinaGundinci0
OpćinaGunja0
OpćinaGvozd0
OpćinaHercegovac0
OpćinaHlebine0
OpćinaHrašćina0
OpćinaHrvace300.000
OpćinaHrvatska Dubica0
OpćinaHum na Sutli0
OpćinaIvankovo0
OpćinaIvanska0
OpćinaJagodnjak0
OpćinaJakovlje0
OpćinaJakšić0
OpćinaJalžabet0
OpćinaJanjina0
OpćinaJarmina0
OpćinaJasenice0
OpćinaJasenovac0
OpćinaJelenje0
OpćinaJelsa0
OpćinaJesenje0
OpćinaJosipdol0
OpćinaKali200.000
OpćinaKalinovac0
OpćinaKalnik0
OpćinaKamanje100.000
OpćinaKanfanar0
OpćinaKapela0
OpćinaKaptol0
OpćinaKarlobag300.000
OpćinaKarojba100.000
OpćinaKaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica100.000
OpćinaKijevo0
OpćinaKistanje0
OpćinaKlakar0
OpćinaKlana0
OpćinaKlenovnik0
OpćinaKlinča Sela300.000
OpćinaKlis100.000
OpćinaKloštar Ivanić0
OpćinaKloštar Podravski0
OpćinaKneževi Vinogradi0
OpćinaKolan0
OpćinaKonavle5.900.000
OpćinaKončanica0
OpćinaKonjščina0
OpćinaKoprivnički Bregi0
OpćinaKoprivnički Ivanec0
OpćinaKostrena0
OpćinaKoška0
OpćinaKotoriba0
OpćinaKraljevec na Sutli0
OpćinaKrapinske Toplice800.000
OpćinaKrašić0
OpćinaKravarsko0
OpćinaKriž100.000
OpćinaKrnjak0
OpćinaKršan0
OpćinaKukljica0
OpćinaKula Norinska0
OpćinaKumrovec0
OpćinaLanišće0
OpćinaLasinja0
OpćinaLastovo0
OpćinaLećevica0
OpćinaLegrad0
OpćinaLekenik100.000
OpćinaLevanjska Varoš0
OpćinaLipovljani0
OpćinaLišane Ostrovičke0
OpćinaLižnjan – Lisignano0
OpćinaLobor0
OpćinaLokve0
OpćinaLokvičići0
OpćinaLopar100.000
OpćinaLovas0
OpćinaLovinac0
OpćinaLovran0
OpćinaLovreć0
OpćinaLuka0
OpćinaLukač0
OpćinaLumbarda0
OpćinaLupoglav0
OpćinaLjubešćica300.000
OpćinaMače0
OpćinaMagadenovac200.000
OpćinaMajur0
OpćinaMala Subotica0
OpćinaMali Bukovec0
OpćinaMalinska – Dubašnica0
OpćinaMarčana0
OpćinaMarija Bistrica0
OpćinaMarija Gorica0
OpćinaMarijanci200.000
OpćinaMarina0
OpćinaMarkušica0
OpćinaMartijanec0
OpćinaMartinska Ves0
OpćinaMaruševec0
OpćinaMatulji1.300.000
OpćinaMedulin200.000
OpćinaMihovljan0
OpćinaMikleuš0
OpćinaMilna100.000
OpćinaMljet0
OpćinaMolve0
OpćinaMoščenička Draga0
OpćinaMotovun – Montona300.000
OpćinaMrkopalj0
OpćinaMuć0
OpćinaMurter – Kornati0
OpćinaNedelišće0
OpćinaNegoslavci0
OpćinaNerežišća0
OpćinaNetretić0
OpćinaNijemci0
OpćinaNova Bukovica0
OpćinaNova Kapela0
OpćinaNova Rača0
OpćinaNovi Golubovec0
OpćinaNovigrad (Zadarski)0
OpćinaNovigrad Podravski0
OpćinaNovo Virje0
OpćinaNuštar0
OpćinaOkrug0
OpćinaOkučani0
OpćinaOmišalj0
OpćinaOprisavci200.000
OpćinaOprtalj – Portole0
OpćinaOrebić0
OpćinaOrehovica0
OpćinaOriovac0
OpćinaOrle0
OpćinaOtok0
OpćinaPakoštane0
OpćinaPašman0
OpćinaPerušić200.000
OpćinaPeteranec0
OpćinaPetlovac0
OpćinaPetrijanec0
OpćinaPetrijevci0
OpćinaPetrovsko200.000
OpćinaPićan100.000
OpćinaPirovac0
OpćinaPisarovina0
OpćinaPitomača0
OpćinaPlaški200.000
OpćinaPlitvička Jezera1.900.000
OpćinaPodbablje0
OpćinaPodcrkavlje0
OpćinaPodgora900.000
OpćinaPodgorač0
OpćinaPodravska Moslavina0
OpćinaPodravske Sesvete0
OpćinaPodstrana0
OpćinaPodturen0
OpćinaPojezerje0
OpćinaPokupsko100.000
OpćinaPolača0
OpćinaPoličnik0
OpćinaPopovac0
OpćinaPosedarje0
OpćinaPostira0
OpćinaPovljana0
OpćinaPreko0
OpćinaPreseka100.000
OpćinaPrgomet0
OpćinaPribislavec0
OpćinaPrimorski Dolac0
OpćinaPrimošten300.000
OpćinaPrivlaka0
OpćinaPrivlaka100.000
OpćinaProložac300.000
OpćinaPromina0
OpćinaPučišća0
OpćinaPunat100.000
OpćinaPunitovci0
OpćinaPušća0
OpćinaRadoboj100.000
OpćinaRakovec0
OpćinaRakovica0
OpćinaRasinja0
OpćinaRaša0
OpćinaRavna Gora0
OpćinaRažanac0
OpćinaRešetari0
OpćinaRibnik0
OpćinaRogoznica0
OpćinaRovišće0
OpćinaRugvica200.000
OpćinaRunovići200.000
OpćinaRužić0
OpćinaSaborsko0
OpćinaSali0
OpćinaSatnica Đakovačka0
OpćinaSeget0
OpćinaSelca0
OpćinaSelnica100.000
OpćinaSemeljci0
OpćinaSeverin0
OpćinaSibinj0
OpćinaSikirevci0
OpćinaSirač0
OpćinaSkrad200.000
OpćinaSlavonski Šamac0
OpćinaSlivno0
OpćinaSmokvica100.000
OpćinaSokolovac0
OpćinaSopje0
OpćinaSračinec0
OpćinaStankovci0
OpćinaStara Gradiška0
OpćinaStari Jankovci0
OpćinaStari Mikanovci0
OpćinaStarigrad0
OpćinaStaro Petrovo Selo400.000
OpćinaSton0
OpćinaStrahoninec0
OpćinaStrizivojna100.000
OpćinaStubičke Toplice0
OpćinaStupnik0
OpćinaSućuraj0
OpćinaSuhopolje0
OpćinaSukošan0
OpćinaSunja300.000
OpćinaSutivan0
OpćinaSveta Marija0
OpćinaSveta Nedelja0
OpćinaSveti Đurđ0
OpćinaSveti Filip i Jakov0
OpćinaSveti Ilija0
OpćinaSveti Ivan Žabno400.000
OpćinaSveti Juraj na Bregu0
OpćinaSveti Križ Začretje0
OpćinaSveti Lovreč100.000
OpćinaSveti Martin na Muri0
OpćinaSveti Petar Orehovec0
OpćinaSveti Petar u Šumi0
OpćinaSvetvinčenat0
OpćinaŠandrovac0
OpćinaŠenkovec0
OpćinaŠestanovac0
OpćinaŠkabrnja200.000
OpćinaŠodolovci0
OpćinaŠolta0
OpćinaŠpišić Bukovica0
OpćinaŠtefanje0
OpćinaŠtitar0
OpćinaŠtrigova0
OpćinaTar Vabriga – Torre-Abrega4.300.000
OpćinaTinjan0
OpćinaTisno0
OpćinaTkon100.000
OpćinaTompojevci0
OpćinaTopusko0
OpćinaTordinci0
OpćinaTounj0
OpćinaTovarnik100.000
OpćinaTribunj0
OpćinaTrnava100.000
OpćinaTrnovec Bartolovečki0
OpćinaTrpanj0
OpćinaTrpinja0
OpćinaTučepi700.000
OpćinaTuhelj0
OpćinaUdbina0
OpćinaUnešić0
OpćinaVela Luka300.000
OpćinaVelika0
OpćinaVelika Kopanica0
OpćinaVelika Ludina0
OpćinaVelika Pisanica100.000
OpćinaVelika Trnovitica0
OpćinaVeliki Bukovec0
OpćinaVeliki Grđevac0
OpćinaVeliko Trgovišće0
OpćinaVeliko Trojstvo0
OpćinaVidovec0
OpćinaViljevo0
OpćinaVinica0
OpćinaVinodolska općina0
OpćinaVir0
OpćinaVirje0
OpćinaVisoko0
OpćinaViškovci0
OpćinaViškovo0
OpćinaVišnjan – Visignano400.000
OpćinaVižinada – Visinada100.000
OpćinaVladislavci100.000
OpćinaVoćin100.000
OpćinaVođinci0
OpćinaVojnić100.000
OpćinaVratišinec0
OpćinaVrbanja0
OpćinaVrbje0
OpćinaVrbnik0
OpćinaVrhovine0
OpćinaVrpolje0
OpćinaVrsar – Orsera2.000.000
OpćinaVrsi0
OpćinaVuka0
OpćinaZadvarje0
OpćinaZagorska Sela0
OpćinaZagvozd0
OpćinaZažablje0
OpćinaZdenci0
OpćinaZemunik Donji0
OpćinaZlatar Bistrica0
OpćinaZmijavci0
OpćinaZrinski Topolovac0
OpćinaŽakanje0
OpćinaŽminj0
OpćinaŽumberak100.000
OpćinaŽupa dubrovačka3.700.000
GradBakar0
GradBeli Manastir0
GradBelišće1.400.000
GradBenkovac0
GradBiograd na Moru0
GradBjelovar0
GradBuje-Buie100.000
GradBuzet0
GradCres0
GradCrikvenica0
GradČabar0
GradČakovec0
GradČazma100.000
GradDaruvar0
GradDelnice0
GradDonja Stubica0
GradDonji Miholjac0
GradDrniš0
GradDubrovnik31.900.000
GradDuga Resa0
GradDugo Selo0
GradĐakovo0
GradĐurđevac0
GradGarešnica0
GradGlina1.200.000
GradGospić0
GradGrubišno Polje0
GradHrvatska Kostajnica0
GradHvar1.800.000
GradIlok0
GradImotski100.000
GradIvanec100.000
GradIvanić Grad100.000
GradJastrebarsko0
GradKarlovac0
GradKastav0
GradKaštela0
GradKlanjec0
GradKnin0
GradKomiža0
GradKoprivnica0
GradKorčula100.000
GradKraljevica0
GradKrapina0
GradKriževci0
GradKrk0
GradKutina100.000
GradKutjevo100.000
GradLabin1.300.000
GradLepoglava0
GradLipik0
GradLudbreg0
GradMakarska1.700.000
GradMali Lošinj600.000
GradMetković100.000
GradMursko Središće0
GradNašice0
GradNin200.000
GradNova Gradiška0
GradNovalja0
GradNovi Marof0
GradNovi Vinodolski0
GradNovigrad – Cittanova800.000
GradNovska300.000
GradObrovac0
GradOgulin0
GradOmiš100.000
GradOpatija100.000
GradOpuzen0
GradOrahovica0
GradOroslavje0
GradOsijek0
GradOtočac0
GradOtok0
GradOzalj7.300.000
GradPag0
GradPakrac0
GradPazin100.000
GradPetrinja4.100.000
GradPleternica0
GradPloče0
GradPopovača0
GradPoreč – Parenzo3.200.000
GradPožega0
GradPregrada300.000
GradPrelog0
GradPula – Pola1.700.000
GradRab200.000
GradRijeka0
GradRovinj – Rovigno3.800.000
GradSamobor0
GradSenj0
GradSinj300.000
GradSisak500.000
GradSkradin0
GradSlatina0
GradSlavonski Brod0
GradSlunj100.000
GradSolin0
GradSplit0
GradStari Grad100.000
GradSupetar0
GradSveta Nedelja0
GradSveti Ivan Zelina0
GradŠibenik600.000
GradTrilj0
GradTrogir0
GradUmag – Umago600.000
GradValpovo100.000
GradVaraždin0
GradVaraždinske Toplice200.000
GradVelika Gorica0
GradVinkovci0
GradVirovitica0
GradVis0
GradVodice0
GradVodnjan – Dignano0
GradVrbovec0
GradVrbovsko100.000
GradVrgorac100.000
GradVrlika0
GradVukovar600.000
GradZabok0
GradZadar400.000
GradZagreb7.000.000
GradZaprešić0
GradZlatar0
GradŽupanja0
ŽupanijaZagrebačka400.000
ŽupanijaKrapinsko-zagorska300.000
ŽupanijaSisačko-moslavačka500.000
ŽupanijaKarlovačka900.000
ŽupanijaVaraždinska100.000
ŽupanijaKoprivničko-križevačka0
ŽupanijaBjelovarsko-bilogorska0
ŽupanijaPrimorsko-goranska600.000
ŽupanijaLičko-senjska100.000
ŽupanijaVirovitičko-podravska100.000
ŽupanijaPožeško-slavonska100.000
ŽupanijaBrodsko-posavska0
ŽupanijaZadarska300.000
ŽupanijaOsječko-baranjska0
ŽupanijaŠibensko-kninska200.000
ŽupanijaVukovarsko-srijemska0
ŽupanijaSplitsko-dalmatinska1.800.000
ŽupanijaIstarska3.700.000
ŽupanijaDubrovačko-neretvanska6.700.000
ŽupanijaMeđimurska0


PRILOG 2

Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda 2021

Naziv tražitelja beskamatnog zajma _______________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

Katančićeva 5

10000 ZAGREB

ZAHTJEV
ZA DODJELU BESKAMATNOG ZAJMA IZ
DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni iznos beskamatnog zajma:

Beskamatni zajam je potrebno isplatiti na račun:

Suglasan(na) sam da se povrat sredstava danog beskamatnog zajma vrši sukladno točki IV. Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda.

Mjesto i datum:

Ime i prezime čelnika:

Potpis