NN 11/2022 (26.1.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika članova Savjeta za ljudska prava

Vlada Republike Hrvatske

101

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke V. Odluke o osnivanju Savjeta za ljudska prava (»Narodne novine«, br. 136/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA ZA LJUDSKA PRAVA

1. Imenuje se BORIS MILOŠEVIĆ, potpredsjednik Vlade Repub­like Hrvatske zadužen za ljudska prava, predsjednikom Savjeta za ljudska prava, po položaju.

2. Za članove Savjeta za ljudska prava, imenuju se:

– JURO MARTINOVIĆ, predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave

– MARGARETA MAĐERIĆ, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– TOMISLAV PALJAK, predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– ANJA JELAVIĆ, predstavnica Ministarstva kulture i medija

– ŽELJKO PLAZONIĆ, dr. med., predstavnik Ministarstva zdravstva

– MILE HORVAT, predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– dr. sc. IRENA PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

– SEBASTIAN ROGAČ, predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– SONJA ŽERJAV, predstavnica Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– DALIBOR ŠEMPER, predstavnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

– ALEN TAHIRI, predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– mr. sc. HELENA ŠTIMAC RADIN, predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova

– ŠTEFICA STAŽNIK, predstavnica Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

– STELA FIŠER MARKOVIĆ, predstavnica Ureda za udruge

– IVAN NOVOSEL, predstavnik udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

– EMIR GRBIĆ, predstavnik udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

– TAMARA JOVIČIĆ, predstavnica udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

3. Za zamjenike članova Savjeta za ljudska prava, imenuju se:

– TAMARA POLJAREVIĆ, predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave

– JOSIPA CRNOJA BARTOLIĆ, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– mr. sc. VESNA ŠEREPAC, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– HRVOJE ŽULJ, predstavnik Ministarstva kulture i medija

– mr. sc. JASMINKA KATIĆ BUBAŠ, predstavnica Ministarstva zdravstva

– VESNA TRBOJEVIĆ, predstavnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– DALIBOR JURIĆ, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– VESNA VUKOVIĆ, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– LANA LETILOVIĆ, predstavnica Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– NEMANJA RELIĆ, predstavnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

– BAHRIJA SEJFIĆ, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– NIKOLA ZDUNIĆ, predstavnik Ureda za ravnopravnost spolova

– LARA BARBERIĆ, predstavnica Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

– DARIJA MARIĆ, predstavnica Ureda za udruge

– TINA ĐAKOVIĆ, predstavnica udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

– SUZANA KUNAC, predstavnica udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

– GORDANA PATON, predstavnica udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 080-02/22-01/03
Urbroj: 50301-15/07-22-02
Zagreb, 20. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.