NN 5/2022 (12.1.2022.), Odluka o oslobađanju obveze plaćanja članarine

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

45

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 17. sjednici 30. prosinca 2021. donosi

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU OBVEZE PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 1.

Ovom se Odlukom oslobađaju obveze plaćanja članarine, članice Hrvatske gospodarske komore koje temeljem Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, klasa: 023-02/20-01/08, urbroj: 311-02-00-00/090-20-4, od 7. prosinca 2020. godine, čine prvu grupu članica, u razdoblju od 1. siječnja do 3. siječnja 2022. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te vrijedi do 4. siječnja 2022. godine.

Klasa: 023-02/21-01/13
Urbroj: 311-02-00-00-21-2
Zagreb, 30. prosinca 2021.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.