NN 18/2022 (9.2.2022.), Ispravak Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini

NARODNE NOVINE

202

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 15 od 3. veljače 2022. utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK NAPUTKA

O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2022. GODINI

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (»Narodne novine«, broj 15/22) u Prilogu 3 Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode, kod brojčane oznake vrste prihoda 5037, uz dopušten model HR68, u osmom stupcu treba ispravno stajati i model HR63.

Urbroj: 50501-5/2-22-01
Zagreb, 9. veljače 2022.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.