NN 23/2022 (25.2.2022.), Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede

291

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 2., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način obavljanja ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u smislu:

– ograničenja ulova

– maksimalnog broja ribolovnih dana po plovilu

– razdoblja redovite zabrane ribolova

– područja i razdoblja zabrane obavljanja ribolova radi zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

– »ciljani ribolov srdele« – podrazumijeva ribolov u kojem srdela predstavlja više od 50% mase ukupnog ulova sitne plave ribe

– »ciljani ribolov inćuna« podrazumijeva ribolov u kojem inćun predstavlja više od 50% mase ukupnog ulova sitne plave ribe

– »mala plava riba« – podrazumijeva sljedeće vrste: iglica (Belone belone gracilis), inćun (Engraulis encrasicolus), papalina (Sprattus sprattus), lokarda (Scomber colias), skuša (Scomber scombrus), srdela (Sardina pilchardus), srdela golema (Sardinella aurita) i šaruni (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus)

– »ribolovni dan« – podrazumijeva kontinuirani period od 24 sata ili dio tog perioda od polaska do povratka u luku tijekom kojeg plovilo traži ribu, polaže mrežu u more, izvlači ulov na plovilo, te prevozi i iskrcava isti, a u kojem je plovilo obavljalo dio, cijelu ili više ribolovnih operacija

– »ribolovna operacija plivaricom srdelarom« – obuhvaća paljenje umjetne rasvjete radi privlačenja sitne plave ribe, polaganje plivarice srdelare u more, povlačenje stezača radi zatvaranja dna ispod jata, izvlačenje stezača mreže na plovilo

– »sitna plava riba« – podrazumijeva sljedeće vrste: inćun (Engraulis encrasicolus) i srdela (Sardina pilchardus).

Ograničenje ulova

Članak 3.

(1) Sukladno Prilogu IV. točki 1. Uredbe Vijeća (EU) 2022/110 od 27. siječnja 2022. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru (SL L 21, 31. 1. 2022.) ukupni ulov sitne plave ribe svih plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov plivaricom srdelarom ne smije premašiti 56 304 t u 2022. godini.

(2) Ukupni ulov svih vrsta ograničava se na 100 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a) od zadnjeg dana veljače u 12:00 sati do 31. ožujka u 12:00 sati

b) od 31. ožujka u 12:00 sati do 30. travnja u 24:00 sata

c) od 31. svibnja u 00:00 sati do 30. lipnja u 12:00 sati

d) od 30. lipnja u 12:00 sati do 31. srpnja u 12:00 sati

e) od 31. srpnja u 12:00 sati do 31. kolovoza u 12:00 sati

f) od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. rujna u 12:00 sati

g) od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati

h) od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

i) od 30. studenoga u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati.

Ograničenja ribolovnog napora

Članak 4.

(1) Po pojedinom odobrenju za ribolov plivaricom srdelarom dopušteno je obavljati najviše 20 ribolovnih dana mjesečno, a ukupni broj ribolovnih dana u godini ne smije biti veći od 180 ribolovnih dana.

(2) Po pojedinom odobrenju za ribolov plivaricom srdelarom dopušteno je obavljati najviše 144 ribolovna dana za ciljani ribolov inćuna i 144 ribolovna dana za ciljani ribolov srdele.

(3) Ribolovni dan koji je počeo zadnjeg dana u mjesecu, a završio prvog dana sljedećeg mjeseca računa se kao prvi ribolovni dan sljedećeg mjeseca.

Razdoblje redovite zabrane ribolova plivaricom srdelarom

Članak 5.

U cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je izlazak u ribolov plivaricom srdelarom u razdoblju od 24. prosinca u 12:00 sati do 16. siječnja u 24:00 sata te u razdoblju od 16. veljače u 00:00 sati do zadnjeg dana veljače u 12:00 sati.

Razdoblje privremene obustave ribolova

Članak 6.

(1) Izlazak u ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 17. siječnja u 00:00 sati do 15. veljače u 24:00 sata.

(2) Izlazak u ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 1. svibnja u 00:00 sati do 30. svibnja u 24:00 sata.

Područja posebne regulacije obavljanja ribolova radi zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe

Članak 7.

(1) S ciljem zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe određuju se područja posebne regulacije obavljanja ribolova plivaricom srdelarom (u daljnjem tekstu: Područja posebne regulacije) kako slijedi:

a) Rt Lako – λ 13° 25,129’ φ 45° 29,219’ – λ 13° 33,533’ φ 45° 3,315’ – λ 13° 33,7’ φ 45° 2,8’ – λ 13° 44,558’ φ 44° 51,147’ – o. Porer – Rt Kamenjak (Područje 1. na karti u Prilogu 1.)

b) Rt Oštro – Prapratni rt (Cres) – Rt Kijac (Cres) – Rt Tanki (Zeča) – Rt Debeli (Zeča) – Rt Lakunji (Unije) – Rt Arbit (Unije) – Rt Straža (Vele Srakane) – Rt Žapljić (Vele Srakane) – sjeverni rt Male Srakane – Rt Šilo (Male Srakane) – Rt Tizna (Lošinj) – Rt Kornu (Lošinj) – Rt Draga (Ilovik) – Rt Radovan (Ilovik) – Rt Samotvorac(Silba) – Rt Mavrova (Silba) – Rt Kok (Ist) – Rt Benuš (Ist) – sjeverni rt Tramerka – južni rt Tramerka – Rt Zmorašnji (Zverinac) – Južni rt (Zverinac) – Rt Poljšinac (Veli Iž) – Rt Parda (Veli Iž) – sjeverni rt Lavdara – južni rt Lavdara – sjeverni rt Lavdara Mala – južni rt Lavdara Mala – zapadni rt Žut – južni rt Žut – o. Čavlin – Rt Žirje (Žirje) – Rt Rasohe (Žirje) – zapadni rt Mažirina – istočni rt Mažirina – Rt Masline – Rt Korotanje – Rt Baljenica (Područje 2. na karti u Prilogu 2.)

c) Rt Ploča (Punta Planka) – Rt Rat (Drvenik Mali) – Rt Kružić (Drvenik Mali) – Rt Širan (Drvenik Veli) – sjeverni rt Orud – južni rt Orud – Rt Gaj (Šolta) – Rt Livka (Šolta) – Rt

d) Ražanj (Brač) – Dugi rt (Brač) – Rt Tatinja (Hvar) – Rt Nedilja (Hvar) – Rt Šćedra (Šćedro) – Rt vrh Šćedra (Šćedro) – uvala Prigradica (Korčula) – uvala Trsteno (Korčula) – Rt Osičac (Pelješac) (Područje 3. na karti u Prilogu 3.)

e) Ribolovna podzona C3 (Područje 4. na karti u Prilogu 4.)

f) Rt Vratnik (Pelješac) – zapadni rt Olip – istočni rt Olip – Rt Seka (Jakljan) – Rt Sokolić (Jakljan) – Rt Pod Gospom (Šipan) – Rt Prtuša (Šipan) – Benešin rt (Lopud) – Rt Poluge (Lopud) – Rt Čavalka (Koločep) – Rt Bezdanj (Koločep) – Rt Baćele (Lokrum) – Rt Škrinja (Lokrum) – sjeverni rt Bobara – južni rt Bobara – Rt Gornji Kamen (Mrkan) – jugoistočni rt Mrkan – λ 18° 10,529’ φ 42° 30,246’ – λ 18° 30,879’ φ 42° 21,143’ (Područje 5. na karti u Prilogu 5.).

(2) Unutar Područja posebne regulacije određuju se područja s dodatnom regulacijom ribolova (u daljnjem tekstu: Kanalska područja) kako slijedi:

a) λ 13° 32,769' φ 45° 17,707' – λ 13° 29,093' φ 45° 16,903' – λ 13° 31,805' φ 45° 8,639' – λ 13° 34,169' φ 45° 8,812' – zapadni rt o. Altijež – λ 13° 32,769' φ 45° 17,707' (Područje a. na karti u Prilogu 6.)

b) Rt Kumpar – λ 13° 44,57' φ 44° 51,148' – o. Porer – Rt Kamenjak (Područje b. na karti u Prilogu 6.)

c) Rt Oštro – Prapratni rt (Cres) – Rt Pelova (Krk) – Rt Kijac (Krk) – Rt Lipica (Područje c. na karti u Prilogu 6.)

d) Rt Japlenički – Rt Parda (Veli Iž) – sjeverni rt Lavdara – južni rt Lavdara – sjeverni rt Lavdara Mala – južni rt Lavdara Mala – zapadni rt Žut – istočni rt Glamoč – zapadni rt Kurba Mala – zapadni rt Balabra Vela – Rt Rasovica (Pašman) – most Ždrelac (Područje d. na karti u Prilogu 7.)

e) Rt Korotanja – Rt Baljenica – Uvala Slobodina – Uvala Bokulja (Područje e. na karti u Prilogu 7.)

f) jugozapadni rt Veli Dražemanski – o. Čerigul – Rt Žirje (Žirje) – Rt Rasohe (Žirje) – o. Mažirina – Rt Masline – Rt Lemiš – istočni rt o. Tmara – zapadni rt o. Tmara – Rt Oštrica V. – južni rt o. Mišjak Mali – istočni rt o. Ravan – zapadni rt o. Ravan – jugozapadni rt Kamešnjak Veli – Rt Debeli (Kakan) – Rt Kakan (Kakan) – o. Prčevac (Područje f. na karti u Prilogu 8.)

g) Rt Marjan – rt Čiova (Čiovo) – rt Okrug (Čiovo) – zapadni rt o. Šolta – Rt Livka (Šolta) – Rt Ražanj (Brač) – istočni rt uvale Česminovac (Brač) – rt Čador (Područje g. na karti u Prilogu 9.)

h) Tanki rat (Hvar) – λ 16° 52,832' φ 43° 12,600' – λ 17° 1,889' φ 43° 11,983' – uvala Bristova (Hvar) (Područje h. na karti u Prilogu 9.).

Regulacija obavljanja ribolova prema duljini plovila

Članak 8.

(1) U Područjima posebne regulacije zabranjen je ribolov plovilima duljine veće od 12 m preko svega (>12 m).

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka ovlaštenicima povlastice plovila duljine veće od 12 m, a do 18 m (od >12 m do ≤18 m) preko svega može se dopustiti obavljanje ribolova u Kanalskim područjima na temelju podnesenog i prihvaćenog Iskaza interesa pri čemu se Iskaz interesa podnosi putem elektroničke pošte na adresu: morsko.ribarstvo@mps.hr na obrascu iz Priloga 10. ovog Pravilnika, najkasnije do 10. ožujka za tekuću godinu.

(3) Po primitku Iskaza interesa iz stavka 2. ovoga članka Uprava ribarstva će elektroničkom poštom obavijestiti podnositelja o ishodu te ukoliko se Iskaz interesa prihvati, ovlaštenik povlastice plovila ostvaruje pravo na obavljanje ribolova u Kanalskim područjima od dana primitka obavijesti do 15. studenoga tekuće godine.

(4) Plovilima iz stavka 3. ovoga članka ukupni godišnji ulov svih vrsta ograničen je na 280 t po plovilu.

(5) Ukoliko se u tekućoj godini plovilom iz stavka 4. ovoga članka dostigne ulov od 280 t svih vrsta, plovilo može nastaviti ribolov izvan Područja posebne regulacije ribolova do kraja tekuće godine, a unutar Područja posebne regulacije ribolova zabranjuje mu se ribolov tijekom razdoblja od naredne dvije kalendarske godine.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 16. studenoga u 00:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati tekuće godine svim plovilima duljine veće od 12 m, a do 18 m (od >12 m do ≤18 m) dozvoljeno je obavljati ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom u Područjima posebne regulacije najviše 10 dana tijekom svakog od mjesečnih razdoblja definiranih u članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika, osim plovilima duljine veće od 12 m, a do 18 m (od >12 m do ≤18 m) čiji je Iskaz interes prihvaćen, a koji su u tekućoj godini dostigli ulov od 280 tona.

Članak 9.

Ribolov u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika dozvoljeno je obavljati primjenjujući odredbe iz članaka 3. – 6. i članka 10. ovoga Pravilnika.

Trajna prostorna zabrana za sva plovila

Članak 10.

S ciljem zaštite stokova sitne plave ribe, zabranjuje se ribolov svim plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom u području iz Priloga 11. omeđenom linijama koje spajaju točke λ 15° 16,501’ φ 43° 32,044’ – λ 14° 58,658’ φ 43° 5,452’ – λ 14° 54,982’ φ 43° 3,477’ – λ 14° 29,55’ φ 42° 49,811’ – λ 14° 59,611’ φ 42° 35,205’ – λ 15° 5,802’ φ 42° 49,668’ – λ 15° 7,431’ φ 42° 50,45’ – λ 15° 18,194’ φ 42° 55,618’ – λ 15° 29,496’ φ 43° 17,436’ – λ 15° 40,04’ φ 43° 13,404’ – λ 15° 52,761’ φ 43° 12,873’ – λ 15° 55,232’ φ 43° 13,984’ – λ 15° 51,362’ φ 43° 18,15’ – λ 15° 47,012’ φ 43° 20,345’ – λ 15° 33,215’ φ 43° 24,758’.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br. 18/19, 101/19, 115/19, 16/20, 28/20, 84/20, 141/20, 65/21 i 126/21).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/23

Urbroj: 525-13/0797-22-1

Zagreb, 23. veljače 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

PRILOG 7.

PRILOG 8.

PRILOG 9.

PRILOG 10.

PRILOG 11.