NN 24/2022 (28.2.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

305

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 28. veljače 2022., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAČINU ORGANIZACIJE JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA RADI SPRJEČAVANJA ŠIRENJA BOLESTI COVID-19

I.

U Odluci o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 143/20, 2/21, 8/21, 14/21, 20/21, 26/21, 32/21, 40/21, 46/21, 52/21, 58/21, 65/21, 73/21, 80/21, 86/21, 90/21, 95/21, 100/21, 106/21, 112/21, 117/21, 121/21, 129/21, 138/21, 145/21 i 13/22) točka V. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 31. ožujka 2022.«.

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-22-492
Zagreb, 28. veljače 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.