NN 50/2022 (27.4.2022.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini

Ministarstvo financija

635

Na temelju članka 40. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2022. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (»Narodne novine«, broj 15/22 i 18/22), u glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE, u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama, iza CEROVLJA dodaje se CESTICA, iza DONJE STUBICE dodaje se DONJA VOĆA, iza JAKŠIĆA dodaje se JALŽABET, iza KLANJCA dodaje se KLENOVNIK, iza MAKARSKE dodaje se MALI BUKOVEC, iza MARINE dodaje se MARTIJANEC, iza MARTIJANCA dodaje MARUŠEVEC, iza PETLOVCA dodaje se PETRIJANEC, iza PUNATA dodaje se PUŠĆA, iza RUNOVIĆI dodaje se SABORSKO, iza SVETE NEDELJE (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA) dodaje se SVETI ĐURĐ, iza VELIKE TRNOVITICE dodaje se VELIKI BUKOVEC i iza VELIKOG TROJSTVA dodaje se VINICA.

IBANGrad/Općina
HR7410010051704827158CESTICA
HR3310010051708027150DONJA VOĆA
HR5510010051716527155JALŽABET
HR2110010051718927159KLENOVNIK
HR0210010051725127159MALI BUKOVEC
HR6710010051708527155MARTIJANEC
HR3810010051726027156MARUŠEVEC
HR8010010051732627153PETRIJANEC
HR7810010051736227150PUŠĆA
HR0310010051737827157SABORSKO
HR5310010051743727155SVETI ĐURĐ
HR1910010051755827159VELIKI BUKOVEC
HR8810010051748627159VINICA

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza KALINOVCA briše se KALNIK.

IBANGrad/Općina
HR6310010051756027157KALNIK

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.3. Turistička pristojba, iza MALE SUBOTICE dodaje se MALI BUKOVEC i iza SVETE NEDELJE (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA) dodaje se SVETI ĐURĐ.

IBANGrad/Općina
HR7810010051725104742MALI BUKOVEC
HR4810010051743704741SVETI ĐURĐ

II.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.2., iza četvrtog stavka dodaju se dva nova stavka i glase:

Ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 2. svibnja do 31. prosinca 2022. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret jedinstvenog računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju se od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine na jedinstveni račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ako do 31. prosinca 2022. godine nije vraćen ukupan iznos namirenja, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret jedinstvenog računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na jedinstvenom računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini.

Za vraćeni nalog Fina nakon 7 dana ponavlja postupak i dostavlja u kreditnu instituciju na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na jedinstvenom računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini koja dostavlja nalog nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje i o tome obavještava Ministarstvo financija, Državnu riznicu. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba izvršiti nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana, Fina o tome obavještava Ministarstvo financija. Nakon zaprimljene obavijesti Ministarstvo financija će obustaviti isplate iz državnog proračuna te provesti prijeboj do namirenja duga, a ako za pojedinu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave nema nikakvih isplata iz državnog proračuna, pokrenuti ovršni postupak.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

Ako na računu ostalih zajedničkih prihoda proračuna nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret jedinstvenog računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu zajedničkog prihoda proračuna, vraćaju se na jedinstveni račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun zajedničkog prihoda proračuna. Ako u roku od 90 dana nema dovoljno priljeva na računu zajedničkog prihoda proračuna, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret jedinstvenog računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na jedinstvenom računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnji stavci 6. do 10. postaju stavci 8. do 12.

III.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/14

Urbroj: 513-05-03-22-3

Zagreb, 26. travnja 2022.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Krapini)

    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava
Porezne uprave
KRALJEVEC NA SUTLIHR6624020061820800002208KLANJEC
    

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Požegi)

    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava
Porezne uprave
KUTJEVOHR4123860021822100009221POŽEGA
    

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Šibeniku)

    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava
Porezne uprave
MURTER – KORNATIHR6324020061861700009617ŠIBENIK
    

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Vukovaru)

    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava
Porezne uprave
TORDINCIHR6923860021845800000458VINKOVCI
    

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava
Porezne uprave
MARINAHR3724020061825800001258TROGIR
SELCAHR5523900011838300007383SUPETAR
    

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Pazinu)

    
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava
Porezne uprave
ISTARSKA ŽUPANIJAHR7924020061800018003321 
GRAČIŠĆEHR4324070001813200006132PAZIN