NN 60/2022 (27.5.2022.), Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

862

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O ISPLATI MATERIJALNIH I NEMATERIJALNIH PRAVA TE DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE

I.

Sva materijalna i nematerijalna prava koja su zaposlenici u ustanovama kulture ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 46/18., u daljnjem tekstu: Granski kolektivni ugovor), priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Granskom kolektivnom ugovoru.

II.

Materijalna i nematerijalna prava te druge naknade, ugovorene Granskim kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Granskom kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. lipnja 2022. i važi do sklapanja novog granskog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u ustanovama kulture, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, a najkasnije do dana stupanja na snagu novog posebnog propisa o plaćama u javnim službama.

Klasa: 022-03/22-04/220
Urbroj: 50301-04/25-22-2
Zagreb, 27. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.