NN 69/2022 (17.6.2022.), Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2022.

Državni zavod za statistiku

1030

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2022.

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2022. u odnosu na travanj 2022. iznosi 101,4.

Klasa: 956-03/22-01/1
Urbroj: 555-01-04-06-01-22-12
Zagreb, 15. lipnja 2022.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.