NN 104/2022 (9.9.2022.), Zaključak u vezi s pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1530

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

ZAKLJUČAK

1. U svrhu pomoći građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom društvo Hrvatske šume d.o.o. će doprinijeti na način da za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo odobri dodatni popust od 15 %, za razdoblje do 1. travnja 2023.

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na ogrjevno drvo imaju prioritet u snabdijevanju.

3. Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da dostavi društvu Hrvatske šume d.o.o. podatke o korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi, u roku od 15 dana od dana donošenja ovoga Zaključka.

4. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede za praćenje provedbe mjere pomoći iz ovoga Zaključka.

5. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-07/325
Urbroj: 50301-05/31-22-2
Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.