NN 109/2022 (21.9.2022.), Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1609

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 180. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Za članove Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, imenuju se:

– JOSIP MAJHER, na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– TOMISLAV MILUNOVIĆ, na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– MARIJA BARILIĆ, na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– JOSIPA CRNOJA BARTOLIĆ, na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– ANICA JEŽIĆ, na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– STJEPAN TOPOLNJAK, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, iz redova reprezentativnih sindikata

– MARIJANA FILIPIĆ, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, iz redova poslodavaca.

Klasa: 080-02/22-01/137

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.