NN 152/2022 (23.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

2396

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18 i 114/22), ministrica kulture i medija, nakon pribavljene suglasnosti ministra financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POTICANJU ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (»Narodne novine«, broj 70/19) u članku 3. stavku 4. riječi: »od 5.000.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od 663.614,04 eura«.

(2) U stavku 7. riječi: »od 20.000.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od 2.654.456,17 eura«, a riječi: »od 5.000.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od 663.614,04 eura«.

Članak 2.

(1) U članku 5. stavku 7. točka 1. mijenja se i glasi: »1. najmanji iznos ukupnih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje djela iz stavka 1. ovoga članka mora, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost, iznositi 265.445,62 eura za igrani film, 39.816,84 eura za dokumentarni film, 66.361,40 eura za animirani film, 132.722,81 eura za televizijski film i najmanje 99.542,11 eura po epizodi televizijske serije, odnosno 59.725,26 eura po epizodi dokumentarne televizijske serije te 66.361,40 eura za animiranu televizijsku seriju minimalnog ukupnog trajanja 24 minute, s tim da navedeni najmanji iznos ne smije biti veći od 50 % cjelokupnog proračuna proizvodnje audiovizualnog djela«.

(2) U točki 4. riječi: »od 5.000.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od 663.614,04 eura«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 611-08/22-01/0017
Urbroj: 532-02-03-01/7-22-3
Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.