NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

Hrvatski audiovizualni centar

2431

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18 i 114/22) ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra uz prethodnu suglasnost Hrvatskog audiovizualnog vijeća i ministrice kulture i medija, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA PROMICANJA AUDIOVIZUALNOG STVARALAŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (»Narodne novine«, broj 76/2021) u članku 13. stavku 2. brišu se riječi »u kunskoj protuvrijednosti«.

Članak 2.

Članak 25. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Zahtjevna audiovizualna djela niskoga proračuna smatraju se djela čiji troškovi proizvodnje ne premašuju prosječne troškove proi­zvodnje filmova u njegovoj kategoriji, kako slijedi:

− dugometražni igrani i dugometražni animirani filmovi – 1.990.842,13 eura

− dugometražni debitantski igrani filmovi – 1.327.228,08 eura

− dugometražni dokumentarni filmovi – 530.891,23 eura

− kratkometražni igrani filmovi – 265.445,62 eura

− kratkometražni dokumentarni filmovi – 199.084,21 eura

− kratkometražni animirani filmovi – 18.581,19 eura po minuti

− eksperimentalni filmovi – 132.722,81 eura.«

Članak 3.

U članku 29. stavku 1. riječi: »od 1.500.000,00 HRK« zamjenjuju se riječima: »od 199.084,21 eura«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 111-007

Urbroj: 6239-2022

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ravnatelj
Christopher Peter Marcich, v. r.