NN 1/2023 (2.1.2023.), Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

HRVATSKA NARODNA BANKA

12

Na temelju članka 11.b stavka 3. i članka 11.c stavka 3. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013., 147/2013., 9/2015., 78/2015., 102/2015., 52/2016. i 128/2022.) i članka 25. stavka 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/2017. i 128/2022.) Hrvatska narodna banka objavljuje

PROSJEČNE PONDERIRANE KAMATNE STOPE

NA STANJA STAMBENIH I OSTALIH POTROŠAČKIH KREDITA

1. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima na dan 31. listopada 2022. iznosi 2,84 %.

2. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima na dan 31. listopada 2022. iznosi 2,74 %.

3. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima na dan 31. listopada 2022. iznosi 5,44 %.

4. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima na dan 31. listopada 2022. iznosi 3,43 %.

O. br: 1-091/01-23/BV
Zagreb, 2. siječnja 2023.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.