NN 21/2023 (22.2.2023.), Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

359

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 180. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

1. Razrješuje se JOSIPA CRNOJA BARTOLIĆ dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, na koju je imenovana na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na osobni zahtjev.

2. Imenuje se NADA ZRINUŠIĆ članicom Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Klasa: 080-02/23-02/26

Urbroj: 50301-15/07-23-02

Zagreb, 16. veljače 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.