NN 42/2023 (19.4.2023.), Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

750

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 148. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18. i 39/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2023. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA

1. Razrješuju se dužnosti članovi Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, zbog isteka mandata:

– dr. sc. TEA LONČAR, na koju je imenovana kao predstavnica tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove

– DUBRAVKA ĐURIĆ NEMEC, na koju je imenovana kao predstavnica tijela državne uprave nadležnog za kulturnu baštinu

– ANTONIJA NEMET, na koju je imenovana kao predstavnica tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje

– PEJO BROČIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskog hidrografskog instituta

– dr. sc. GORANKA BLAGUS BARTOLEC, na koju je imenovana kao predstavnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

– dr. sc. IVANA HORBEC, na koju je imenovana kao predstavnica Hrvatskog instituta za povijest

– prof. dr. sc. STANISLAV FRANGEŠ, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskog kartografskog društva

– dr. sc. ALEKSANDAR TOSKIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskog geografskog društva

– dr. sc. IVANA CRLJENKO, na koju je imenovana kao predstavnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

– dr. sc. JOSIP FARIČIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik sveučilišta koje se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena

– dr. sc. HELENA PAVLETIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica sveučilišta koje se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena.

2. Za članove Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena imenuju se:

– dr. sc. TEA LONČAR, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove

– DUBRAVKA ĐURIĆ NEMEC, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za kulturnu baštinu

– SANJA SÜTO, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje

– VALERIJA FILIPOVIĆ, predstavnica Hrvatskog hidrografskog instituta

– dr. sc. GORANKA BLAGUS BARTOLEC, predstavnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

– dr. sc. IVANA HORBEC, predstavnica Hrvatskog instituta za povijest

– dr. sc. ROBERT ŽUPAN, predstavnik Hrvatskog kartografskog društva

– dr. sc. IVAN ZUPANC, predstavnik Hrvatskog geografskog društva

– dr. sc. IVANA CRLJENKO, predstavnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

– dr. sc. JOSIP FARIČIĆ, predstavnik sveučilišta koje se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena

– dr. sc. HELENA PAVLETIĆ, predstavnica sveučilišta koje se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena.

Klasa: 080-02/23-02/39

Urbroj: 50301-15/07-23-03

Zagreb, 13. travnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.