NN 56/2023 (26.5.2023.), Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport

HRVATSKI SABOR

956

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, članka 101. stavka 1. i članka 125. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 141/22.) Hrvatski sabor na sjednici 24. svibnja 2023. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT

I.

Predsjednicom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport, imenuje se DANIRA BILIĆ.

II.

Članovima Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport, imenuju se:

– dr. sc. SANDA ČORAK

– IVAN MILAKOVIĆ

– dr. sc. MARIJO MOŽNIK

– STIPE PLETIKOSA

– TONI TOMAS

– STOJAN VRANKOVIĆ.

III.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, imenuje se MARIO MEŠTROVIĆ.

IV.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, imenuje se RATKO KOVAČIĆ.

V.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih, imenuje se OLIVER LUŠIĆ.

VI.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog akademskog sportskog saveza, imenuje se HARIS PAVLETIĆ, dr. med.

VII.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog školskog sportskog saveza, imenuje se dr. sc. IVAN DUJIĆ.

VIII.

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog kinezioloških fakulteta, imenuje se dr. sc. MARIO BAIĆ.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat predsjednici i članovima Nacionalnog vijeća za sport, imenovanima prema odredbama Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. – ispravak, 98/19., 47/20. i 77/20.).

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/23-07/10
Zagreb, 24. svibnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.