NN 123/2023 (23.10.2023.), Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1710

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 180. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2023. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

1. Razrješuje se JOSIP MAJHER dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, na koju je imenovan na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na osobni zahtjev.

2. Imenuje se MELITA ČUSEK članicom Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Klasa: 080-02/23-02/64

Urbroj: 50301-15/07-23-03

Zagreb, 12. listopada 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.