NN 134/2023 (8.11.2023.), Rješenje o imenovanju ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1823

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), članka 181. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.) i članka 44. stavka 1. Statuta Hrvatskog zavoda za socijalni rad (»Narodne novine«, broj 134/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2023. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJICE HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Imenuje se TATJANA ŠTRITOF ravnateljicom Hrvatskoga zavoda za socijalni rad.

Klasa: UP/I 080-02/23-01/81

Urbroj: 50301-15/07-23-02

Zagreb, 25. listopada 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.