NN 144/2023 (4.12.2023.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

1986

Na temelju članka 42. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22, 63/23 i 129/23) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2023. GODINI

I.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, u točki 1. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA I ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA iza podtočke 1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaju se nove podtočke:

1.4. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlas­ništvu države – preuzeto raspolaganje

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje uplaćuju se na sljedeće račune:

RačunGrad/Općina
HR8810010051700764449BARILOVIĆ
HR4710010051701264446BEDNJA
HR5210010051702564447BLATO
HR9510010051710764441ĐURĐEVAC
HR5410010051719664444KNIN
HR1410010051726064448MARUŠEVEC
HR0410010051726164441MATULJI
HR9610010051734564440POLIČNIK
HR7010010051739064447SIRAČ
HR3310010051740564442SOKOLOVAC
HR1610010051750064443VODICE

1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

1.5. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje

Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje uplaćuju se na sljedeće račune:

RačunGrad/Općina
HR2110010051700764588BARILOVIĆ
HR3410010051701264583BEDNJA
HR8210010051702564586BLATO
HR7610010051710764589ĐURĐEVAC
HR4110010051719664581KNIN
HR9810010051726064585MARUŠEVEC
HR8210010051726164589MATULJI
HR0710010051734564587POLIČNIK
HR0310010051739064586SIRAČ
HR9010010051740564580SOKOLOVAC
HR8910010051750064584VODICE

1.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – preuzeto raspolaganje na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

II.

U istoj glavi u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 3.19.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaju se nove podtočke:

3.20. Naknada za eksploataciju geotermalnih voda za energetske svrhe

Prihodi od naknade za eksploataciju geotermalnih voda za energetske svrhe uplaćuju se na sljedeći račun:

RačunGrad/Općina
HR0610010051745729790TOPUSKO

3.20.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za eksploataciju geotermalnih voda za energetske svrhe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

III.

U glavi VI. PRIHODI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE iza podtočke 3.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaje se nova točka i podtočke:

4. PRIHODI KOMUNALNIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

4.1. Naknada za koncesiju za stjecanje prava pružanja usluga pražnjenja i odvoza voda iz individualnog (otpadnih) sustava odvodnje

Naknada za koncesiju za stjecanje prava pružanja usluga pražnjenja i odvoza voda iz individualnog (otpadnih) sustava odvodnje uplaćuje se na sljedeći račun:

RačunGrad/Općina
HR9710010051740980002SPLIT

4.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplata naknada za koncesije za stjecanje prava pružanja usluga pražnjenja i odvoza voda iz individualnog (otpadnih) sustava odvodnje, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

IV.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE, u točki 1. PRIHODI TURISTIČIH ZAJEDNICA u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama iza BOSILJEVA dodaju se BOŠNJACI, iza OTOČCA dodaje se OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA), iza PODSTRANE dodaje se PODTUREN, iza SELCA dodaje se SELNICA, iza VIŽINADE – VISINADE dodaje se VOĆIN, iza VOJNIĆA dodaje se VRATIŠINEC i iza VRATIŠINECA dodaje se VRBANJA.

RačunGrad/Općina
HR5210010051703227151BOŠNJACI
HR0510010051753527153OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR9710010051734227153PODTUREN
HR7610010051738527153SELNICA
HR5010010051749927158VOĆIN
HR4710010051750427150VRATIŠINEC
HR1510010051750527151VRBANJA

U istoj glavi, točki i podtočki iza HRVATSKE KOSTAJNICE briše se HUM NA SUTLI, iza KLENOVIKA briše se KLIS, iza OTOČCA briše se OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA), iza ROVIŠĆA briše se RUGVICA i iza STUBIČKIH TOPLICA briše se SUĆURAJ.

RačunGrad/Općina
HR3910010051715227158HUM NA SUTLI
HR9810010051719227152KLIS
HR0210010051753527207OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)
HR6710010051737627155RUGVICA
HR4210010051742327158SUĆURAJ

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.4. Turistička pristojba iza PODSTRANE dodaje se PODTUREN, iza PRELOGA dodaje se PRESEKA i iza VOJNIĆA dodaje se VRATIŠINEC.

RačunGrad/Općina
HR8110010051734204743PODTUREN
HR9710010051735604747PRESEKA
HR3110010051750404740VRATIŠINEC

V.

Mijenjaju se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA i Prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
Urbroj: 513-05-03-23-6
Zagreb, 27. studenoga 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Krapini)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
TUHELJHR9124020061846600000466KLANJEC

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Varaždinu)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
MALI BUKOVECHR2023900011825100004251LUDBREG

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Virovitici)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
VOĆINHR0624120091849900009499SLATINA
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
BELIŠĆEHR7924070001801600001016VALPOVO
BILJEHR9223900011802100008021BELI MANASTIR
ČEPINHR5123600001806500001065OSIJEK
KOŠKAHR8624020061820500009205NAŠICE

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKAŽUPANIJA
(sjedište u Vukovaru)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
LOVASHR4924850031823900009239VUKOVAR
TOMPOJEVCIHR5824850031845600008456VUKOVAR

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

1. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

Račun/naziv računaModel
HR67

HRxx100100517...6444K

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu državne – preuzeto raspolaganje

HR67

HRxx100100517...6458K

Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu državne – preuzeto raspolaganje

HR67

3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA

Račun/naziv računaModel
HR05

HRxx100100517…2979K

Naknada za eksploataciju geotermalnih voda za energetske svrhe

HR05

B. PRIHODI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

4. PRIHODI KOMUNALNIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Račun/naziv računaModel
HR05

HRxx100100517…8000K

Naknada za koncesiju za stjecanje prava pružanja usluga pražnjenja i odvoza voda iz individualnog (otpadnih) sustava odvodnje

HR05