NN 39/2024 (3.4.2024.), Rješenje o imenovanju zamjenice ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

680

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), članka 181. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23. i 156/23.) i članka 51. stavka 1. Statuta Hrvatskog zavoda za socijalni rad (»Narodne novine«, br. 134/22. i 9/24.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENICE RAVNATELJICE HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Imenuje se RUŽA ZELIĆ zamjenicom ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad.

Klasa: UP/I 080-02/24-01/25
Urbroj: 50301-15/07-24-02
Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.