Implementacija ELI-ja pri Narodnim novinama

This page is available in English.

Uvod


Ovdje je dan uvod u Europski identifikator zakonodavstva (European Legislation Identifier – ELI).

Narodne novine d.d. kao nakladnik hrvatskog službenog glasila poduzeo je korake za provedbu ELI-ja. Implementacija će se odvijati u tri faze (stupovi): ELI URI-ji, shema ELI metapodataka i ELI pristup strojno čitljivim metapodatcima.

Od siječnja 2020. NN web stranica implementira prvu fazu (ELI URI), a od sredine 2022. NN web stranica implementira drugu fazu (ELI shema metapodataka). Očekuje se da će treća faza biti objavljena u prvoj polovici 2023. godine.

Za korištenje ELI metapodataka uvodimo NN rječnike. Svaki od njih dostupan je za preuzimanje u RDF/XML formatu.


Stup I — ELI HTTP URI-ji


I.1 Narodne novine ELI URL-ovi

Od siječnja 2020. cjelokupnom sadržaju web stranice https://narodne-novine.nn.hr/ moguće je pristupiti putem ELI URL-ova paralelno s postojećom NN URL shemom.

Na primjer, nova ELI URL shema primijenjena na dokument izgleda ovako:

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/111/2233

Što je ekvivalentno u postojećoj shemi NN URL-ova sljedećem:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_111_2233.html

I.2 ELI URL shema

Osnovna shema može se objasniti ovako:

/eli/<part>/<year>/<number>/<act number>/<language>/<format>

gdje je

<part> "sluzbeni" ili "medunarodni" (službeni ili međunarodni)

<year> četveroznamenkasti broj, označava službenu godinu izdavanja izdanja

<number> pozitivan broj, označava broj izdanja unutar odabrane godine

<act number> alfanumerički niz, označava broj članka (vrlo rijetko sadrži slova)

<language> kod od tri slova koji označava jezik članka (prema ISO 639-3)

<format> niz koji označava vrstu formata dokumenta, trenutno su samo neki dokumenti "pdf", a drugi su "html" ili "printhtml"

Specifikatori formata i jezika nisu obavezni.

I.3 Jezik

Jezični metapodatci su kodirani kao kod od tri slova prema standardu ISO 639-3. Dodatno, vrijednost "mul" može se specificirati kao "multilanguage" (višejezičnost). Na primjer, sljedeće tri poveznice vode na jedan te isti dokument jer se radi o dvojezičnom dokumentu koji sadrži hrvatski i talijanski dio.

Specifikator jezika nije obavezan.

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/81/1703/hrv

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/81/1703/ita

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/81/1703/mul

I.4 Format

Format "html" je zadani format i predstavlja način na koji se stranice prikazuju kada se pronađu u tražilici tj. otvore u pregledniku.

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/114/2282/hrv/html

Format "printhtml" sadrži potpuno isti zakonodavni sadržaj kao i format "html", ali predstavlja sadržaj na jednostavan način kako bi se omogućio lakši ispis (bez izbornika, bez vidljivih metapodataka, bez grafike stranice), a također ima kratak naslov i datum na vrhu dokumenta.

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/114/2282/hrv/html

Kako bismo dobili ispisnu verziju dokumenta, možemo promijeniti samo vrijednost specifikatora formata:

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/114/2282/hrv/printhtml

Format "pdf" je omogućen i neki dokumenti su već sada u ovom formatu, a očekuje ih se više u budućnosti. Evo primjera dokumenta dostupnog u PDF formatu:

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/117/2334/hrv/pdf

Ako nije naveden specifikator formata, pokušat će postaviti zadani "html", a ako "html" nije dostupan, zadano će postaviti "pdf".

I.5 Pogreške

Ako se zatraže pogrešni ELI kodovi, vratit će se stranica s pogreškom baš kao kod standardnog rukovanja pogrešnim zahtjevima i pogreškama.

I.6 Mapa weba („Sitemap“)

Sve ELI varijante URL-ova postoje usporedo s originalnim NN URL-ovima u podmapa weba ("(sub)sitemap") NN stranice za pretraživanje.

Na primjer, "sitemap" drugog izdanja međunarodnog dijela službenog glasila NN za 2017.

https://narodne-novine.nn.hr/sitemap_2_2017_2.xml

prikazuje dvije poveznice za svaki zakonodavni dokument na koji se odnosi:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2017_03_2_2.html
https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2017/2/

I.7 ELI parcijalne URL sheme

Parcijalne ELI URL sheme su omogućene na NN stranici, tako da možemo pristupiti zakonodavnim dokumentima unutar jedne godine ovako:

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/1990/

https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/

Preciznije, ELI parcijalna URL shema je:

/eli/<part>/<year>/<number>

gdje je

<part> "sluzbeni" ili "medunarodni" (službeni ili međunarodni)

<year> četveroznamenkasti broj, označava službenu godinu izlaženja časopisa

<number> pozitivan broj, označava broj časopisa unutar odabrane godine

Specifikator broja nije obavezan. Ako nije naveden (kao u prethodna dva primjera), bit će navedeni svi dokumenti odabrane godine. Dakle, ako je naveden broj NN-a

https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/1

tada će biti navedeni samo članci objavljeni u odabranom časopisu.

Pogrešne godine ili nepostojeći brojevi časopisa smatrat će se pogreškama.

I.8 ELI specifikator naslova

Ponekad je praktično adresirati naslov dokumenta u samom URL-u umjesto navođenja numeričkog identifikatora. Za ovaj slučaj imamo rješenje koje omogućuje upite URL naslova za odabrani dio, godinu i broj.

Na primjer, članku

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/1990/1/1

može se pristupiti i na sljedeći način:

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/1990/1?title=Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka »Krka«

Budući da interpunkcija može varirati (kao što se vidi u prethodnom primjeru), implementirali smo pretraživanje naslova otporno na sve varijacije interpunkcije i razmaka. Stoga će sljedeći URL dohvatiti isti dokument:

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/1990/1/?title=Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Krka

ELI se može koristiti u jezičnim kontekstima koji su daleko od hrvatskog jezika, pa će nekim korisnicima koji koriste ELI URL-ove biti teško unijeti slova specifična za hrvatski jezik. Za ovaj slučaj napravili smo specifikaciju naslova otpornu na varijacije dijakritičkih slova. Stoga će sljedeći URL dohvatiti isti dokument:

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/1990/1/?title=Odluka o donosenju Prostornog plana Nacionalnog parka Krka

U rijetkim slučajevima, dva dokumenta objavljena u istom službenom glasilu mogu imati identičan naslov što upit ELI naslova čini ambivalentnim. U slučaju takve ambivalencije, generira se obavijest "Not Found".


Stup II — ELI shema metapodataka


ELI ontologija koja se koristi je verzije 1.3, može se pristupiti ovdje.

Za svaki objavljeni dokument u NN tražilici, ELI metapodatci se generiraju dinamički u trenutku učitavanja dokumenta. To znači da je definirano preslikavanje metapodataka NN - eSL baze podataka u pojedinačne ELI metapodatke, a objavljeni ELI metapodatci uvijek će odražavati najnoviju verziju objavljenih metapodataka članka.

ELI metapodatci sa svojim značenjem i primjerima vrijednosti u pojedinačnim objavama opisani su u nastavku. Implementirani ELI metapodatci su:


Trenutačno (od 2023.) ELI metapodatci dostupni su za sav NN sadržaj od 2015. nadalje. Metapodatci first_date_entry_in_force, date_no_longer_in_force, in_force i date_applicability su trenutno nedostupni, ali također će uskoro biti objavljeni.

II.1 Metapodatak typeof

Svaki dokument ima automatski definirane metapodatke tipa "LegalResource" iz ELI ontologije budući da je svaki dokument objavljen u 'službenom dijelu' i 'međunarodnom dijelu' zakonski dokument.

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/98/1913 ima RDFa oznaku:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/98/1913" typeof="http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalResource"/>

II.2 Metapodatak type_document

Ovaj metapodatak definira vrstu dokumenta koji je objavljen (zakon, odluka, rješenje i sl.). Metapodatak je obavezan i uvijek će biti ispisan u skupu objavljenih ELI metapodataka za jedan NN dokument. Za definiranje naših vrsta dokumenata koristi se poseban NN tezaurus dostupan na adresi:
https://narodne-novine.nn.hr/resource/authority/document-type.

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/98/1913 ima RDFa oznaku:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/123/2451" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#type_document" resource="https://narodne-novine.nn.hr/resource/authority/document-type/ZAKON"/>

II.3 Metapodatci language

Ovi metapodatci definiraju jezike na kojem je dokument napisan. U najvećoj mjeri to je hrvatski jezik, no u NN bazi postoje i višejezični dokumenti. Višejezičnost se uvijek odnosi na cijeli dokument. Ovi metapodatci su obvezni i uvijek će biti ispisani u skupu objavljenih ELI metapodataka za jedan NN dokument. Koristi se tezaurus Europske unije, dostupan na:
http://publications.europa.eu/resource/authority/language.
Ovaj tezaurus definiran je korištenjem standarda ISO 369-3 za deklariranje jezika.

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70 ima RDFa oznake:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#language" resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/HRV"/> <meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/eng" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#language" resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG"/>

II.4 Metapodatak title

Naravno, ovaj metapodatak definira naslov dokumenta. Metapodatak je obavezan i uvijek će biti ispisan u skupu objavljenih ELI metapodataka za jedan NN dokument. Format metapodataka je niz znakova (string).

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70 ima RDFa oznake:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#title" content="Zakon o potvrđivanju Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/eng" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#title" content="Zakon o potvrđivanju Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>

II.5 Metapodatak realizes

Ovi metapodatci definiraju postojanje realizacije propisa kao pisanog dokumenta na određenom skupu jezika. Ovi metapodatci su obavezni i uvijek će biti ispisani u skupu objavljenih ELI metapodataka za jedan NN dokument. Metapodatci su ispisani za sve definirane jezike propisa (pogledajte metapodatke "language").

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70 imat će sljedeća dva RDFa taga za hrvatski jezik:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#realizes" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_realized_by" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv"/>

Na temelju ELI ontologije i njene semantike vidimo da je pisani dokument
https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv
"pravni izraz" "apstraktnijeg" dokumenta
https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70

II.6 Metapodatci embodies i format

Ovi metapodatci definiraju "manifestaciju" "pravnog izraza". Konkretnije, radi se o formatu i vrsti datoteke koja se koristi za pohranu dokumenta pravnog propisa. Metapodaci su obvezni i uvijek će biti ispisani u skupu objavljenih ELI metapodataka za jedan NN dokument. Za objekte tripleta koristi se IANA tezaurus:
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/.

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70 ima sljedeće RDFa oznake za svaki jezik (tj. svaku "realizaciju" "pravnog izraza"):
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv/html" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#embodies" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_embodied_by" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv/html"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv/html" typeof="http://data.europa.eu/eli/ontology#Format"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv/html" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#format" resource="http://www.iana.org/assignments/media-types/application/html"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv/printhtml" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#embodies" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_embodied_by" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv/printhtml"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv/printhtml" typeof="http://data.europa.eu/eli/ontology#Format"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv/printhtml" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#format" resource="http://www.iana.org/assignments/media-types/application/html"/>

Slično situaciji kod "realizes" metapodataka, vidimo da je HTML dokument
https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv/html
"manifestacija" pisanog dokumenta
https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70/hrv

II.7 Metapodatak number

Ovaj metapodatak definira broj članka (tj. propisa) unutar godine objavljivanja. Vrijednost metapodataka jedinstvena je unutar jedne godine i jedne vrste dijela ('službeni'/'međunarodni'). Obično se ovaj broj nalazi u prvom ili drugom retku izgleda ispisa dokumenta, poravnat udesno. Metapodaci su obvezni i uvijek će biti ispisani u skupu objavljenih ELI metapodataka za jedan NN dokument. Danas su metapodatci numerički, ali u rijetkim slučajevima u prošlosti su bili prisutni neki slovni dodaci, tako da je metapodatak alfanumerički niz znakova (string).

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70 ima sljedeću RDFa oznaku:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/medunarodni/2019/9/70" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#number" content="70" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>

Osim što je zasebni metapodatak, broj članka sadržan je u shemi svake identifikacijske URI adrese pojedinog propisa kao njegova zadnja komponenta (u ovom slučaju "70").

II.8 Metapodatak is_about

Ovi metapodatci definiraju semantičke oznake koje se temelje na sadržaju dokumenta, a dodijelili su ih ljudski anotatori. Semantičke oznake realizirane su kao relacije (reference) na četiri tezaurusa. Ovdje definiramo tri NN tezaurusa:
https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-content-type
https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-legal-area
https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-index-terms
Očito, ovi tezaurusi definiraju "vrstu sadržaja", "pravno područje" i ključne riječi dokumenta ("indeksirani iskazi").

Dodatno, aktivnosti opisane u sadržaju dokumenta označene su tezaurusom EuroVoc. Pogledajte ovdje:
http://eurovoc.europa.eu/

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33 ima sljedeće RDFa oznake:
<!-- semantic tags (Eurovoc) -->
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="http://eurovoc.europa.eu/1172"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="http://eurovoc.europa.eu/194"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="http://eurovoc.europa.eu/8465"/>
<!-- semantic tags (Legal area) -->
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-legal-area/26"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-legal-area/28"/>
<!-- semantic tags (NN content type) -->
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-content-type/1"/>
<!-- semantic tags (NN index terms) -->
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-index-terms/1235"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-index-terms/2150"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-index-terms/3473"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-index-terms/10351"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-index-terms/10418"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/3/33" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#is_about" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-index-terms/10421"/>

II.9 Metapodatak date_document

Ovi metapodatci definiraju datum donošenja pravnog dokumenta. To može biti datum održane sjednice nadležnog pravnog tijela (institucije) na kojoj je dokument odobren ili može biti datum kada je dokument potpisala odgovorna osoba u ime nadležnog pravnog tijela (institucije). Naravno, vrsta metapodataka je 'datum'.

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/119/2362 ima sljedeću RDFa oznaku:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/119/2362" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#date_document" content="2019-12-05" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/>

II.10 Metapodatak first_date_entry_in_force

Ovaj metapodatak definira prvi datum kada je dokument zakonski stupio na snagu. U većini slučajeva, pravni dokumenti stupaju na snagu odjednom i tada je ovaj metapodatak datum kada se to događa. Ako dokument djelomično stupa na snagu, tada je ovaj metapodatak datum kada prvi dio dokumenta stupa na snagu. Naravno, vrsta metapodataka je 'datum'.

Treba imati na umu da ovaj metapodatak može biti datum u budućnosti i da se može promijeniti ako stavljanje na snagu ovisi o događaju nepoznatom u vrijeme pisanja pravnog dokumenta.

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/119/2362 ima sljedeću RDFa oznaku:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/119/2362" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#first_date_entry_in_force" content="2019-12-05" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/>

II.11 Metapodatak date_no_longer_in_force

Ovaj metapodatak definira datum kada je dokument zakonski u potpunosti stavljen izvan snage. Naravno, vrsta metapodataka je 'datum'.

Treba imati na umu da je ovaj metapodatak podložan promjeni u nekom trenutku, jer većina pravnih dokumenata nema datum isteka i obično ih poništavaju drugi pravni dokumenti koji se objavljuju kasnije.

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931 ima sljedeću RDFa oznaku:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#date_no_longer_in_force" content="2018-12-31" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/>

II.12 Metapodatak in_force

Ovaj metapodatak definiraju je li dokument na snazi u trenutku dohvaćanja metapodataka. Metapodatak in_force može poprimiti jednu od sljedećih vrijednosti iz ELI ontologije:

  • InForce-notInForce — još nije na snazi ili je već u potpunosti stavljen izvan snage
  • InForce-inForce — u potpunosti na snazi
  • InForce-partiallyInForce — dio dokumenta je na snazi (npr. podskup njegovih članaka ili klauzula)

Treba imati na umu da je ovaj metapodatak osjetljiv na promjene u vremenu. Pravni akti se objavljuju i stupaju na snagu kasnije ili odmah, u cijelosti ili djelomično, a nakon nekog vremena mogu biti stavljeni van snage.

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931 ima sljedeću RDFa oznaku:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#in_force" resource="http://data.europa.eu/eli/ontology#InForce-notInForce"/>

II.13 Metapodatak relacija

Ovi metapodatci definiraju odnose između dvaju pravnih dokumenata unutar NN baze podataka.

Ontologija ELI nema 1:1 preslikavanje hrvatske pravne tradicije i njezinih odnosa između pravnih dokumenata. Mogli bismo reći da su hrvatski pravni odnosi specifičniji, dok je ELI ontologija šireg značenja. Na primjer, u hrvatskoj pravnoj tradiciji imamo tri različita odnosa koji su svi obuhvaćeni u ELI-ju relacijom based_on/basis_for. Također, ELI relacija "amending" u hrvatskom se ostvaruje trima različitim relacijama ('izmjene', 'dopune' i 'izmjene i dopune').

U sljedećoj tablici prikazano je preslikavanje relacija između hrvatskih pravnih dokumenata u NN bazi podataka na relacije u ELI ontologiji. Treba imati na umu da se izvorni izrazi ponekad koriste i kao nazivi vrsta dokumenata ('izmjene i dopune') i općenito se nalaze izravno u pravnim tekstovima koji definiraju te relacije. Stupci 'AtoB' i 'BtoA' definiraju nazive dokumenata jedan prema drugom u jednoj relaciji.

ELI relacije (engleski) NN relacije (hrvatski, originalno značenje)
Naziv relacije Naziv relacije AtoB BtoA
based_on, basis_for podzakonski akt temeljni propis podzakonski akt
amends, amended_by, changes, changed_by izmjenjivanje i dopunjavanje osnovni dokument izmjene i dopune
related_to povezani propisi povezani dokument povezani dokument
repeals, repealed_by ukidanje ukinuti propis propis koji ga ukida
amends, amended_by, changes, changed_by izmjenjivanje osnovni dokument izmjene
amends, amended_by, changes, changed_by dopunjavanje osnovni dokument dopune
based_on, basis_for osnova donošenja temeljni propis propis donesen na temelju
corrects, corrected_by ispravljanje osnovni dokument ispravak
based_on, basis_for pojedinačni dokument pojedinačni pravni akt temeljni propis'
consolidated_by, consolidates pročišćeni tekst osnovni dokument pročišćeni tekst
related_to, cited_by_case_law sudska praksa sudska praksa povezani dokument
related_to povezani za p.t. osnovni dokument povezani dokument (za p.t.)
transposes, transposed_by implementacija europskog prava (Direktive) nacionalno pravo europsko pravo (implementacija Direktiva)

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931 ima sljedeće RDFa oznake:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#amended_by" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2018/51/1014"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#changed_by" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2018/51/1014"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#amended_by" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2018/91/1781"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#changed_by" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2018/91/1781"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2005/140/2639"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2008/88/2812"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2014/19/361"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2014/19/362"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2016/44/1135"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2013/16/265"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2015/30/611"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2014/22/399"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2013/153/3223"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2013/141/3011"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2017/128/2931" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#based_on" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2014/94/1883"/>

II.14 Metapodatci eksternih relacija

Za sada su definirani transpozicijskim poveznicama s direktivama EU. Ovi metapodatci implementirani su na isti način kao i "relations" metapodatci, ali ukazuju na vanjske resurse.

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2022/151/2336 ima sljedeću RDFa oznaku:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2022/151/2336" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#transposes" resource="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj"/>

II.15 Metapodatak publisher

Ovi metapodatci definiraju ime izdavača dokumenta. Za publisher metapodatke svi dokumenti u NN bazi imaju vrijednost "Narodne novine".

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/2/21 ima sljedeće RDFa oznake:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/2/21/hrv" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#publisher" content="Narodne novine" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/2/21/hrv/html" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#publisher" content="Narodne novine" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/2/21/hrv/printhtml" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#publisher" content="Narodne novine" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>

II.16 Metapodatak date_applicability

Ovi metapodatci definiraju kada se zakonodavni dokument primjenjuje ako je datum definiran u tekstualnom sadržaju. Ovi metapodatci često su prisutni u slučajevima djelomične provedbe. Naravno, tip ovih metapodataka je "datum".

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/3/70 ima sljedeću RDFa oznaku:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/3/70" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#date_applicability" content="2021-01-01" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/>

II.17 Metapodatak date_publication

Ovaj metapodatak definira službeni datum tiskanog izdanja Narodnih novina u kojem je dokument objavljen. Naravno, tip ovog metapodatka je "datum".

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/98/1913 ima sljedeću RDFa oznaku:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/98/1913" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#date_publication" content="2019-10-16" datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/>

II.18 Metapodatak passed_by

Ovaj metapodatak definira instituciju ili drugu pravnu osobu koja je donijela pravni akt. Za definiranje pravnih osoba koristi se poseban NN tezaurus dostupan na adresi:
https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-institutions.

Na primjer, dokument https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/sluzbeni/2019/98/1913 ima sljedeću RDFa oznaku koja pokazuje na instituciju Hrvatskog sabora:
<meta about="https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2019/98/1913" property="http://data.europa.eu/eli/ontology#passed_by" resource="https://narodne-novine.nn.hr/eli/vocabularies/nn-institutions/19505" />


Stup III — pristup ELI strojno čitljivim metapodatcima


III.1 NN rječnici

Ovdje su opisani NN rječnici. Svaki od njih dostupan je za preuzimanje u RDF/XML formatu.

III.2 Metapodatci u RDFa formatu

Kao što smo je opisano u prethodnom odjeljku, ELI metapodatci su ugrađeni unutar svakog HTML dokumenta kao skup RDFa oznaka koje su definirane u prethodnom odjeljku.

III.3 Metapodatci u RDF/XML formatu

Svaki ELI URI može se trivijalno proširiti sufiksom /rdf kako bi se dobili metapodatci u RDF/XML formatu. Naravno, ovi su metapodatci identični onima koji su ugrađeni kao RDFa oznake unutar HTML formata svakog dokumenta. Djelomično, ova krajnja točka služi korisnicima tako što im omogućuje jednostavno dohvaćanje samo metapodataka bez sadržaja dokumenta.

Na primjer, URI dokumenta
https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/sluzbeni/2019/98/1913
može imati sufiks /rdf tako da se dobije URI
https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/sluzbeni/2019/98/1913/rdf.
Koristeći ga, korisnik može dohvatiti samo metapodatke dokumenta u RDF/XML formatu.

III.4 Metapodatci u JSON-LD formatu

Svaki ELI URI može se trivijalno proširiti sufiksom /json-ld kako bi se dobili metapodatci u JSON-LD formatu. Naravno, ovi su metapodatci identični onima koji su ugrađeni kao RDFa oznake unutar HTML formata svakog dokumenta. Djelomično, ova krajnja točka služi korisnicima tako što im omogućuje jednostavno dohvaćanje samo metapodataka bez sadržaja dokumenta.

Na primjer, URI dokumenta
https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/sluzbeni/2019/98/1913
može imati sufiks /json-ld tako da se dobije URI
https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/sluzbeni/2019/98/1913/json-ld.
Koristeći ga, korisnik može dohvatiti samo metapodatke dokumenta u JSON-LD formatu.

III.5 Unificirani API pristup svim metapodatcima

Dohvat svih dostupnih izdanja i propisa u JSON formatu kao i dohvat svih metapodataka u RDF/XML i JSON-LD formatu omogućen je NN API pristupom.
Verzija dokumenta 1.2, 21. travnja 2023.