Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Narodne novine izlaze jednom tjedno i po potrebi.
Elektronička verzija novina informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje novina pravno obvezujuće.