Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, ""• Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi"", službeni dio. Ukupno su pronađena 3 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 4/2018, (139), uredba na temelju zakonske ovlasti, 11.1.2018.
2. 
NN 61/2011, (1354), zakon, 3.6.2011.
3. 
NN 86/2008, (2752), zakon, 23.7.2008.