Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, ""Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 6 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 35/2017, (762), pravilnik, 12.4.2017.
2. 
NN 102/2015, (1990), pravilnik, 25.9.2015.
3. 
NN 32/2015, (661), pravilnik, 20.3.2015.
4. 
NN 120/2012, (2606), pravilnik, 31.10.2012.
5. 
NN 37/2011, (863), pravilnik, 30.3.2011.
6. 
NN 81/2010, (2314), pravilnik, 30.6.2010.