Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, ""Uredba o održavanju zgrada"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 7 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 64/1997, (1002), uredba, 25.6.1997.
64 25.6.1997 Uredba o održavanju zgrada VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 387. Zakona ... je na sjednici održanoj 19. lipnja 1997. godine donijela UREDBU O ODRŽAVANJU ZGRADA Članak 1 ... . Ovom Uredbom uređuju se pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada ... , - otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade, - poslovanja upravitelja ... . Članak 4. Sredstva zajedničke pričuve koriste se za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
2. 
NN 43/2006, (1033), odluka, 19.4.2006.
zgradom povjerili podnositelju. Uredbom o održavanju zgrada (»Narodne novine«, broj 64/97.) propisano ... i nužne radove u smislu Uredbe o održavanju zgrade. Dakle, u višestambenim zgradama dužnost ... poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, temeljem Zakona ... . Člankom 4. te Uredbe propisano je da se sredstva zajedničke pričuve koriste za održavanje zajedničkih ... ulaze u poslove redovitog održavanja zgrade i uređaja zgrade u funkcionalnom stanju, uključujući hitne
3. 
NN 37/2010, (961), rješenje, 26.3.2010.
stvarnim pravima), te Uredbu o održavanju zgrada (»Narodne novine«, broj 64/97; dalje: Uredba ... odredbi članka 2. Uredbe o održavanju zgrada, sredstva zajedničke pričuve se koriste za pokriće troškova ... 17. naknada upravitelju za poslove redovitog održavanja stambene zgrade iznosi 612,00 kuna, a visina ... o održavanju zgrada).Sukladno odredbama članka 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici ... :– redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,– hitnih popravaka
4. 
NN 37/2010, (960), rješenje, 26.3.2010.
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima), te Uredbu o održavanju zgrada (»Narodne novine«, broj 64 ... /97; dalje: Uredba o održavanju zgrada).Sukladno odredbama članka 378. Zakona o vlasništvu i drugim ... uplaćivati mjesečno.Prema odredbi članka 2. Uredbe o održavanju zgrada, sredstva zajedničke pričuve ... početka primjene Uredbe o održavanju zgrada, točnije od listopada 1997.g. U tom periodu nismo imali ... upravljanja i održavanja zgrada, pa se tako komentirala i visina naknade upravitelja zgrada, no nije
5. 
NN 124/2015, (2354), uredba, 13.11.2015.
Republike Hrvatske)7. Uredba o održavanju zgrada (»Narodne novine«, broj 64/97)8. Odluka o utvrđivanju ... donijelaUREDBUO IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ... ISPITAČlanak 1.U Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine ... . Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 40/12, 51 ... upravljanja«, – članci 12. – 16.2.5. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
6. 
NN 53/2014, (1005), odluka, 29.4.2014.
novine«, broj 120/2000) 9. Uredba o održavanju zgrada (»Narodne novine«, broj 64/97) 10. Uredba ... Uredba o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne ... /2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012 i 68/2013)5. Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela ... (»Narodne novine«, broj 129/2013)6. Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama ... /2014)10. Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području
7. 
NN 61/2006, (1457), uredba, 31.5.2006.
novine«, br. 109/01, 82/04) 7. Uredba o održavanju zgrada (»Narodne novine«, br. 64/97) 8. Zakon ... . godine donijela UREDBU O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA OPĆE ODREDBE ... Članak 1. Ovom Uredbom uređuje se postupak, način polaganja i Program državnog stručnog ispita ... Ispita propisuju se Programom koji je sastavni dio ove Uredbe. Članak 5. Ispit se polaže pred ... Uredbom. Članak 9. Polaganje Ispita obavlja se u sjedištu Komisije. Izuzetno, polaganje Ispita može