Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, ""Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 10 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 123/2017, (2800), zakon, 12.12.2017.
2. 
NN 137/2015, (2588), ostalo, 23.12.2015.
3. 
NN 19/2013, (323), pročišćeni tekst, 18.2.2013.
4. 
NN 150/2011, (3089), zakon, 22.12.2011.
5. 
NN 125/2008, (3563), zakon, 29.10.2008.
6. 
NN 109/2007, (3179), zakon, 24.10.2007.
7. 
NN 129/2005, (2385), zakon, 31.10.2005.
8. 
NN 106/2003, (1374), odluka, 2.7.2003.
9. 
NN 60/2001, (974), ostalo, 4.7.2001.
10. 
NN 33/2001, (569), zakon, 11.4.2001.