Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, ""Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi"", službeni dio. Ukupno su pronađena 4 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 112/2019, (2240), zakon, 20.11.2019.
2. 
NN 4/2018, (139), uredba na temelju zakonske ovlasti, 11.1.2018.
3. 
NN 61/2011, (1354), zakon, 3.6.2011.
4. 
NN 86/2008, (2752), zakon, 23.7.2008.