Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "Europska povelja o lokalnoj samoupravi", međunarodni dio. Ukupno je pronađeno 5 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 5/2008, (106), međunarodni ugovori, ostalo, 13.8.2008.
2. 
NN 4/2008, (70), međunarodni ugovori, odluka, 13.6.2008.
3. 
NN 2/2007, (38), međunarodni ugovori, ostalo, 28.2.2007.
4. 
NN 14/1997, (95), međunarodni ugovori, zakon, 9.10.1997.
5. 
NN 1/1993, (2), međunarodni ugovori, ostalo, 15.1.1993.