Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata", službeni dio. Ukupno su pronađena 4 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 37/2023, (637), pravilnik, 31.3.2023.
2. 
NN 113/2022, (1663), pravilnik, 30.9.2022.
3. 
NN 8/2014, (140), pravilnik, 22.1.2014.
4. 
NN 120/2013, (2586), pravilnik, 27.9.2013.