Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske", službeni dio. Ukupno su pronađena 3 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 95/2018, (1839), uredba, 26.10.2018.
2. 
NN 127/2013, (2762), uredba, 18.10.2013.
3. 
NN 123/2011, (2436), uredba, 2.11.2011.