Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti", službeni dio. Ukupno je pronađen 1 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 95/2018, (1840), uredba, 26.10.2018.