Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama", službeni dio. Ukupno su pronađena 63 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 155/2023, (2367), uredba, 22.12.2023.
2. 
NN 104/2023, (1485), uredba, 8.9.2023.
3. 
NN 46/2023, (793), uredba, 28.4.2023.
4. 
NN 26/2023, (415), uredba, 3.3.2023.
5. 
NN 99/2022, (1445), uredba, 26.8.2022.
6. 
NN 82/2022, (1226), uredba, 15.7.2022.
7. 
NN 72/2022, (1062), uredba, 24.6.2022.
8. 
NN 31/2022, (375), uredba, 10.3.2022.
9. 
NN 9/2022, (83), uredba, 21.1.2022.
10. 
NN 138/2021, (2317), uredba, 15.12.2021.
11. 
NN 78/2021, (1449), uredba, 9.7.2021.
12. 
NN 26/2021, (570), uredba, 12.3.2021.
13. 
NN 17/2021, (313), uredba, 19.2.2021.
14. 
NN 141/2020, (2730), uredba, 18.12.2020.
15. 
NN 128/2020, (2439), uredba, 20.11.2020.
16. 
NN 50/2020, (1016), uredba, 24.4.2020.
17. 
NN 119/2019, (2360), uredba, 6.12.2019.
18. 
NN 79/2019, (1638), uredba, 23.8.2019.
19. 
NN 59/2019, (1123), uredba, 14.6.2019.
20. 
NN 57/2018, (1160), uredba, 27.6.2018.
21. 
NN 9/2018, (210), uredba, 26.1.2018.
22. 
NN 122/2017, (2782), uredba, 8.12.2017.
23. 
NN 74/2017, (1799), uredba, 28.7.2017.
24. 
NN 40/2017, (886), uredba, 26.4.2017.
25. 
NN 39/2017, (827), uredba, 21.4.2017.
26. 
NN 10/2017, (285), uredba, 3.2.2017.
27. 
NN 112/2015, (2163), uredba, 16.10.2015.
28. 
NN 83/2015, (1587), uredba, 28.7.2015.
29. 
NN 60/2015, (1161), uredba, 30.5.2015.
30. 
NN 38/2015, (784), uredba, 3.4.2015.
31. 
NN 32/2015, (649), uredba, 20.3.2015.
32. 
NN 11/2015, (213), uredba, 30.1.2015.
33. 
NN 151/2014, (2827), uredba, 19.12.2014.
34. 
NN 147/2014, (2759), uredba, 12.12.2014.
35. 
NN 120/2014, (2285), uredba, 10.10.2014.
36. 
NN 87/2014, (1761), uredba, 21.7.2014.
37. 
NN 83/2014, (1627), ostalo, 11.7.2014.
38. 
NN 77/2014, (1450), uredba, 26.6.2014.
39. 
NN 51/2014, (979), uredba, 25.4.2014.
40. 
NN 40/2014, (692), uredba, 28.3.2014.
41. 
NN 9/2014, (148), uredba, 24.1.2014.
42. 
NN 151/2013, (3184), uredba, 16.12.2013.
43. 
NN 72/2013, (1441), uredba, 17.6.2013.
44. 
NN 25/2013, (411), uredba, 28.2.2013.
45. 
NN 121/2012, (2629), uredba, 5.11.2012.
46. 
NN 112/2012, (2433), uredba, 11.10.2012.
47. 
NN 98/2012, (2176), uredba, 29.8.2012.
48. 
NN 77/2012, (1788), uredba, 11.7.2012.
49. 
NN 142/2011, (2849), uredba, 9.12.2011.
50. 
NN 124/2011, (2486), uredba, 4.11.2011.
51. 
NN 127/2007, (3631), uredba, 12.12.2007.
52. 
NN 112/2007, (3291), uredba, 31.10.2007.
53. 
NN 22/2007, (821), uredba, 26.2.2007.
54. 
NN 118/2006, (2627), uredba, 2.11.2006.
55. 
NN 30/2006, (708), uredba, 17.3.2006.
56. 
NN 133/2005, (2470), uredba, 9.11.2005.
57. 
NN 82/2005, (1573), uredba, 6.7.2005.
58. 
NN 39/2005, (765), uredba, 25.3.2005.
59. 
NN 162/2003, (2326), uredba, 15.10.2003.
60. 
NN 156/2002, (2561), uredba, 24.12.2002.
61. 
NN 62/2002, (1086), uredba, 28.5.2002.
62. 
NN 112/2001, (1855), uredba, 18.12.2001.
63. 
NN 38/2001, (666), uredba, 27.4.2001.