Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "Zakon o arhivskom gradivu i arhivima", službeni dio. Ukupno je pronađeno 7 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 114/2022, (1720), zakon, 3.10.2022.
2. 
NN 98/2019, (1948), zakon, 16.10.2019.
3. 
NN 61/2018, (1265), zakon, 11.7.2018.
4. 
NN 46/2017, (1070), zakon, 12.5.2017.
5. 
NN 65/2009, (1459), zakon, 5.6.2009.
6. 
NN 64/2000, (1411), zakon, 5.7.2000.
7. 
NN 105/1997, (1617), zakon, 9.10.1997.