Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi", službeni dio. Ukupno su pronađena 2 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 98/2019, (1949), zakon, 16.10.2019.
2. 
NN 96/2001, (1611), zakon, 7.11.2001.