Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara", službeni dio. Ukupno je pronađeno 26 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 38/2023, (651), rješenje, 5.4.2023.
2. 
NN 114/2022, (1724), zakon, 3.10.2022.
3. 
NN 117/2021, (2005), zakon, 29.10.2021.
4. 
NN 62/2020, (1236), zakon, 27.5.2020.
5. 
NN 32/2020, (699), zakon, 19.3.2020.
6. 
NN 11/2020, (201), rješenje, 29.1.2020.
7. 
NN 11/2020, (202), rješenje, 29.1.2020.
8. 
NN 100/2018, (1955), rješenje, 14.11.2018.
9. 
NN 100/2018, (1956), rješenje, 14.11.2018.
10. 
NN 90/2018, (1756), zakon, 10.10.2018.
11. 
NN 44/2017, (1000), zakon, 5.5.2017.
12. 
NN 14/2016, (381), rješenje, 12.2.2016.
13. 
NN 14/2016, (382), rješenje, 12.2.2016.
14. 
NN 98/2015, (1897), uredba na temelju zakonske ovlasti, 14.9.2015.
15. 
NN 152/2014, (2865), zakon, 22.12.2014.
16. 
NN 65/2014, (1242), rješenje, 28.5.2014.
17. 
NN 65/2014, (1243), rješenje, 28.5.2014.
18. 
NN 157/2013, (3296), zakon, 24.12.2013.
19. 
NN 136/2012, (2883), zakon, 7.12.2012.
20. 
NN 25/2012, (636), zakon, 28.2.2012.
21. 
NN 61/2011, (1366), zakon, 3.6.2011.
22. 
NN 88/2010, (2464), zakon, 14.7.2010.
23. 
NN 87/2009, (2130), zakon, 21.7.2009.
24. 
NN 157/2003, (2256), ostalo, 6.10.2003.
25. 
NN 151/2003, (2180), zakon, 24.9.2003.
26. 
NN 69/1999, (1284), zakon, 5.7.1999.