Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba", službeni dio. Ukupno su pronađena 72 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 61/2019, (1176), naredba, 21.6.2019.
2. 
NN 12/2019, (243), naredba, 1.2.2019.
3. 
NN 71/2018, (1461), naredba, 4.8.2018.
4. 
NN 11/2018, (260), naredba, 2.2.2018.
5. 
NN 130/2017, (2997), naredba, 27.12.2017.
6. 
NN 38/2017, (810), naredba, 19.4.2017.
7. 
NN 11/2017, (296), naredba, 6.2.2017.
8. 
NN 118/2016, (2591), naredba, 16.12.2016.
9. 
NN 35/2016, (985), naredba, 19.4.2016.
10. 
NN 132/2015, (2480), naredba, 4.12.2015.
11. 
NN 103/2015, (2017), naredba, 28.9.2015.
12. 
NN 12/2015, (237), naredba, 2.2.2015.
13. 
NN 150/2014, (2802), naredba, 17.12.2014.
14. 
NN 95/2014, (1918), naredba, 1.8.2014.
15. 
NN 49/2014, (944), naredba, 18.4.2014.
16. 
NN 17/2014, (340), naredba, 10.2.2014.
17. 
NN 143/2013, (3072), naredba, 2.12.2013.
18. 
NN 120/2013, (2581), naredba, 27.9.2013.
19. 
NN 103/2013, (2318), naredba, 9.8.2013.
20. 
NN 68/2013, (1356), naredba, 7.6.2013.
21. 
NN 2/2013, (39), naredba, 3.1.2013.
22. 
NN 130/2012, (2788), naredba, 28.11.2012.
23. 
NN 65/2012, (1538), naredba, 13.6.2012.
24. 
NN 37/2012, (948), naredba, 29.3.2012.
25. 
NN 137/2011, (2752), naredba, 30.11.2011.
26. 
NN 98/2011, (2034), naredba, 29.8.2011.
27. 
NN 86/2011, (1811), naredba, 25.7.2011.
28. 
NN 58/2011, (1267), naredba, 27.5.2011.
29. 
NN 45/2011, (1054), naredba, 20.4.2011.
30. 
NN 2/2011, (32), naredba, 4.1.2011.
31. 
NN 124/2010, (3225), naredba, 8.11.2010.
32. 
NN 89/2010, (2527), naredba, 19.7.2010.
33. 
NN 83/2010, (2368), naredba, 5.7.2010.
34. 
NN 44/2010, (1124), naredba, 14.4.2010.
35. 
NN 33/2010, (855), naredba, 17.3.2010.
36. 
NN 9/2010, (187), naredba, 18.1.2010.
37. 
NN 122/2009, (3016), naredba, 12.10.2009.
38. 
NN 94/2009, (2365), naredba, 1.8.2009.
39. 
NN 56/2009, (1335), naredba, 13.5.2009.
40. 
NN 37/2009, (811), naredba, 25.3.2009.
41. 
NN 153/2008, (4163), naredba, 27.12.2008.
42. 
NN 122/2008, (3505), naredba, 22.10.2008.
43. 
NN 131/2007, (3751), naredba, 20.12.2007.
44. 
NN 116/2007, (3397), naredba, 12.11.2007.
45. 
NN 92/2007, (2800), naredba, 5.9.2007.
46. 
NN 65/2007, (2025), naredba, 21.6.2007.
47. 
NN 38/2007, (1260), naredba, 13.4.2007.
48. 
NN 144/2006, (3262), naredba, 30.12.2006.
49. 
NN 46/2006, (1136), naredba, 26.4.2006.
50. 
NN 41/2006, (986), naredba, 13.4.2006.
51. 
NN 154/2005, (2986), naredba, 29.12.2005.
52. 
NN 99/2005, (1928), naredba, 16.8.2005.
53. 
NN 96/2005, (1891), naredba, 4.8.2005.
54. 
NN 87/2005, (1722), naredba, 18.7.2005.
55. 
NN 78/2005, (1543), naredba, 29.6.2005.
56. 
NN 65/2005, (1249), naredba, 25.5.2005.
57. 
NN 24/2005, (428), naredba, 18.2.2005.
58. 
NN 186/2004, (3198), naredba, 28.12.2004.
59. 
NN 159/2004, (2778), naredba, 17.11.2004.
60. 
NN 106/2004, (2063), naredba, 30.7.2004.
61. 
NN 58/2004, (1323), ostalo, 7.5.2004.
62. 
NN 49/2004, (1130), naredba, 16.4.2004.
63. 
NN 201/2003, (3213), naredba, 24.12.2003.
64. 
NN 151/2003, (2184), naredba, 24.9.2003.
65. 
NN 68/2003, (805), naredba, 22.4.2003.
66. 
NN 9/2003, (120), naredba, 17.1.2003.
67. 
NN 7/2003, (88), naredba, 14.1.2003.
68. 
NN 1/2003, (1), naredba, 2.1.2003.
69. 
NN 149/2002, (2389), naredba, 13.12.2002.
70. 
NN 91/2002, (1482), naredba, 31.7.2002.
71. 
NN 23/2002, (527), naredba, 11.3.2002.
72. 
NN 114/2001, (1907), naredba, 20.12.2001.