Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plin", službeni dio. Ukupno je pronađen 2001 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 110/2022, (1625), pravilnik, 23.9.2022.
i/ili temperatura i/ili relativna vlažnost zraka i/ili koncentracija plina škodljive za životinje
2. 
NN 110/2022, (1626), pravilnik, 23.9.2022.
troškovi: struja, voda, plin, komunalni troškovi, troškovi poštarine, telefon, internet) 10
3. 
NN 109/2022, (1614), ostalo, 21.9.2022.
sirovim uljem, mora biti opremljen sustavom inertnog plina, u skladu s Pravilima, Dio 17 ... tipa (vodo-plino nepropustan). .5 Svaki tanker za ulje isporučen nakon 1. lipnja 1982. koji mora ... mješavine slobodnim padom. Na tankerima sa sustavom inertnog plina, na cjevovodu koji vodi u tank ... s odgovarajućim sustavom pripreme uljnih ostataka; ili .4 sustavi inertnog plina s odgovarajućim sustavom ... i oprema brodova za prijevoz ukapljenog plina, koji su potvrđeni za prijevoz štetnih tekućih tvari
4. 
NN 108/2022, (1594), odluka, 19.9.2022.
iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20 ... . rujna 2022. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE ... trošak nabave plina i trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za razdoblje od 1. listopada 2022 ... . do 31. prosinca 2022. godine. II. Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska ... opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje
5. 
NN 108/2022, (1595), odluka, 19.9.2022.
STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA I. Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja ... iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 48/18 ... -a1,051,051,051,05EUR/MWh II. Iznosi tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina iz točke ... Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
6. 
NN 108/2022, (1596), odluka, 19.9.2022.
STAVKI ZA TRANSPORT PLINA I. Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki ... za transport plina (»Narodne novine«, broj 79/20 i 36/21), za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska ... tarifnih stavki za transport plina iz točke I. ove Odluke izraženi su pri gornjoj ogrjevnoj ... vrijednosti Hg. III. Iznosi tarifnih stavki za transport plina iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno ... na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (»Narodne
7. 
NN 108/2022, (1597), odluka, 19.9.2022.
STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA I. Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki ... za skladištenje plina (»Narodne novine«, broj 48/18), za energetski subjekt PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA ... d.o.o. za skladištenje plina, Veslačka 2 – 4, Zagreb, za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada ... (0,0009)HRK/kWh/dan (EUR/kWh/dan) II. Iznosi tarifnih stavki za skladištenje plina iz točke I. ove ... plina iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja
8. 
NN 108/2022, (1598), odluka, 19.9.2022.
ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA PLINA I. Ovom Odlukom određuje se iznos i način prikupljanja naknade za organiziranje ... tržišta plina za energetski subjekt HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta ... električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb. II. Naknada iz točke I. ove Odluke ... naplaćuje se od voditelja bilančne skupine, koji sudjeluju na tržištu plina i određuje ... se: – u iznosu od 0,0790 HRK/MWh (0,0105 EUR/MWh) plina koji je izmjeren na izlazima iz transportnog sustava
9. 
NN 108/2022, (1599), odluka, 19.9.2022.
25.000,00 (3.318,07)45,80 (6,08)75.000,00 (9.954,21) 2.EVN Croatia plin d.o.o. za distribuciju plina ... )25.000,00 (3.318,07)100,27 (13,31)75.000,00 (9.954,21) 3.PLINARA d.o.o. za opskrbu plinom ... (3.318,07)61,03 (8,10)75.000,00 (9.954,21) 4.PLIN-PROJEKT d.o.o. za izgradnju plinovoda i distribuciju plina
10. 
NN 108/2022, (1600), odluka, 19.9.2022.
Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina ... , skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne ... .Izmještanje obračunskog mjernog mjesta u slučaju neovlaštene potrošnje plina[4]PIPIPI 10.Izmještanje ... opskrbljivača plinom: a.bez uporabe modula za daljinsko očitanje –0,1019,00 (2,52)23,75 (3,15) b.uporabom ... za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|