Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno su pronađena 2624 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 58/1990, (1149), ostalo, 29.12.1990.
58 29.12.1990 Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu ... o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske ... Od funkcije glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske razrješuje
2. 
NN 105/1997, (1618), naredba, 9.10.1997.
105 09.10.1997 Naredba o o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike ... NAREDBU O PLOVIDBI TERITORIJALNIM MOREM I UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE Članak 1 ... . Zabranjuje se plovidba unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske
3. 
NN 71/1998, (859), odluka, 19.5.1998.
Hrvatske kontrole zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... , 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 28. Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe ... HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I. Prenose se sredstva ... plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo). II. Sredstva iz točke
4. 
NN 5/2003, (46), pravilnik, 9.1.2003.
za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske Članak 1 ... o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te -svjedodžba o dopunskoj ... o osposobljenosti: -svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te ... plovidbene straže u strojarnici, te - svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost
5. 
NN 86/2004, (1648), naredba, 23.6.2004.
O CHARTER LICENCI, VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE I CHARTER NAKNADI KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE ... o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte ... i 134/02) u stavku 2., alineja treća mije­nja se i glasi: »200,00 kuna za svako strano plovilo na ime
6. 
NN 44/2001, (745), naredba, 16.5.2001.
NAREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA I. U dijelu ... II točka 4. Naredbe o kate­gorijama plovidbe pomorskih brodova (»Narodne novine«, br. 6/97) iza
7. 
NN 22/1995, (442), naredba, 31.3.1995.
22 31.03.1995 Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice ... i veza donosi Naredbu o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte ... i brodice namijenjene razonodi ili športu I. Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte ... prestaje važiti Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice
8. 
NN 6/1997, (97), naredba, 22.1.1997.
članaka 110. do 135. Pomorskog zakonika, može ploviti u područjima jedne od ovih kategorija plovidbe ... 6 22.01.1997 Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA ... O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA I. Pomorski brod, ovisno o svojoj veličini, konstrukciji ... : 1. neograničena plovidba; 2. velika obalna plovidba; 3. mala obalna plovidba; 4. obalna ... plovidba Jadranskim morem; 5. nacionalna plovidba; 6. nacionalna obalna plovidba; 7. nacionalna
9. 
NN 68/2001, (1144), pravilnik, 27.7.2001.
O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI POMOĆNO ZRAKOPLOVNO OSOBLJE METEOROLOŠKOG OSIGURANJA ZRAČNE PLOVIDBE ... pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe, a koji se odnose na poslove: 1 ... se upotreb­ljavaju odnose se na pomoćno zrakoplovno osoblje meteo­ro­loš­kog osiguranja zračne plovidbe ... osposobljavanje, dozvolu pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (u daljnjem ... zračne plovidbe mogu obav­ljati samo ovlaštene stručne osobe s popisa stručnjaka koji donosi poslodavac
10. 
NN 120/2015, (2277), pravilnik, 2.11.2015.
O DODJELJIVANJU IMENA, OZNAKE I JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEČlanak 1 ... .U Pravilniku o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe ... o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014) ministar ... – radno plovilo.«Članak 2.Članak 7. briše se.Članak 3.U članku 8. stavku 1. brojka »5« zamjenjuje ... se brojkom »6«.Članak 4.U članku 15. stavku 2. nakon riječi »Upisniku brodova unutarnje plovidbe
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|