Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno su pronađena 2872 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 120/2015, (2277), pravilnik, 2.11.2015.
O DODJELJIVANJU IMENA, OZNAKE I JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEČlanak 1 ... .U Pravilniku o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe ... o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014) ministar ... – radno plovilo.«Članak 2.Članak 7. briše se.Članak 3.U članku 8. stavku 1. brojka »5« zamjenjuje ... se brojkom »6«.Članak 4.U članku 15. stavku 2. nakon riječi »Upisniku brodova unutarnje plovidbe
2. 
NN 19/2015, (412), odluka, 20.2.2015.
ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2015 ... . GODINII.Ovom Odlukom određuju se:– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila ... ) u 2015. g.,– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT ... -a,– individualne kvote za ulov tune po plovilima u 2015. godini, ribolovne grupe za tunolov plivaricama ... tunolovkama te njihove grupne kvote za 2015. godinu.II.Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja
3. 
NN 79/2013, (1640), pravilnik, 27.6.2013.
priobalne plovidbe kad može sigurno ploviti odgovarajućim plovidbenim putom unutar susjedne sheme ... pružanja plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi pomorskim objektima, kao i poslove organizacije ... mogućih opasnih prometno-plovidbenih situacija i omogućila sigurna i učinkovita plovidba plovnih ... POMORSKE PLOVIDBE U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE TE NAČINU ... . o uspostavi Sustava nadzora plovidbe brodova i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan
4. 
NN 5/2011, (85), pravilnik, 12.1.2011.
PLOVIDBEČlanak 1.Članak 2. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne ... plovila i vozila za obavljanje inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe.(4) Dnevni raspored obavljanja ... o sigurnosti brzog plovila i Dozvola za rad brzog plovila32. Svjedodžba o sigurnosti pokretne odobalne ... rješenja o zabrani plovidbe2. Datum ukidanja rješenja o zabrani plovidbe3. Vrsta nedostataka koji su ... Pomorskog zakonika koje se odnose na sigurnost plovidbe, zaštitu morskog okoliša, te životne i radne
5. 
NN 110/2012, (2386), pravilnik, 5.10.2012.
pružanje usluga u zračnoj plovidbiPružatelji usluga u zračnoj plovidbi pružaju usluge u zračnoj ... USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBIČlanak 1.U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja ... usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, br. 117/09), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:»(1 ... usluga u zračnoj plovidbi unutar Jedinstvenog europskog neba (Uredba o pružanju usluga) kako ... zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Uredaba (EZ) br. 482/2008 i (EU) br. 691
6. 
NN 49/2013, (964), pravilnik, 26.4.2013.
donosiPRAVILNIKO UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA SVJEDODŽBE PRUŽATELJA USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBIUsklađenost ... u zračnoj plovidbi unutar jedinstvenog europskog neba (Uredba o pružanju usluga) (u daljnjem tekstu ... za osiguravanje sigurnosti softvera, koji moraju uvesti pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, i kojom ... u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi i o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010 (u daljnjem ... . o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Uredbi (EZ) br. 482
7. 
NN 51/2013, (1052), zakon, 30.4.2013.
HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBEČlanak 1.U Zakonu o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNUTKU HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBEProglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, koji je Hrvatski sabor donio ... u zračnoj plovidbi (SL, L 341, 7. 12. 2006.), članak 9.;b) Uredba Komisije (EU) br. 1191/2010 od 16 ... obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (SL, L 333, 17. 12. 2010.) članak 1., stavak (9
8. 
NN 99/2013, (2239), pravilnik, 31.7.2013.
DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA PLOVILA SA ILI BEZ POSADE I PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA GOSTIJU NA PLOVILUČlanak 1 ... potreban za sigurnu plovidbu brodica i jahti hrvatske državne pripadnosti za plovila istih tehničkih ... odnose se na charter kompanije koje isključivo iznajmljuju plovila.Članak 7.Primopredaja plovila iz ... (u daljnjem tekstu: plovilo) u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike ... Hrvatske.Članak 2.Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:– Plovilo jest plovni objekt koji
9. 
NN 46/2013, (888), pravilnik, 17.4.2013.
BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI ... plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (»Narodne ... za poslove sigurnosti plovidbe, vodeći računa o načelima iz članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.(4) Smanjeni ... o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većem ili svjedodžbu ... koje imenuje pomoćnik ministra Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe vodeći računa o načelima
10. 
NN 8/2014, (137), pravilnik, 22.1.2014.
O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH ... učinkovitosti za usluge u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija (SL L 128, 9. 5. 2013) (u daljnjem tekstu ... usluge u zračnoj plovidbi koje se pružaju na nekim ili svim zračnim lukama s manje od 70 000 IFR
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|