Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 2715 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 58/1990, (1149), ostalo, 29.12.1990.
58 29.12.1990 Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu ... o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske ... Od funkcije glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske razrješuje
2. 
NN 105/1997, (1618), naredba, 9.10.1997.
105 09.10.1997 Naredba o o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike ... NAREDBU O PLOVIDBI TERITORIJALNIM MOREM I UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE Članak 1 ... . Zabranjuje se plovidba unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske
3. 
NN 71/1998, (859), odluka, 19.5.1998.
Hrvatske kontrole zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... , 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 28. Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe ... HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I. Prenose se sredstva ... plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo). II. Sredstva iz točke
4. 
NN 120/2015, (2277), pravilnik, 2.11.2015.
O DODJELJIVANJU IMENA, OZNAKE I JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEČlanak 1 ... .U Pravilniku o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe ... o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014) ministar ... – radno plovilo.«Članak 2.Članak 7. briše se.Članak 3.U članku 8. stavku 1. brojka »5« zamjenjuje ... se brojkom »6«.Članak 4.U članku 15. stavku 2. nakon riječi »Upisniku brodova unutarnje plovidbe
5. 
NN 19/2015, (412), odluka, 20.2.2015.
ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2015 ... . GODINII.Ovom Odlukom određuju se:– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila ... ) u 2015. g.,– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT ... -a,– individualne kvote za ulov tune po plovilima u 2015. godini, ribolovne grupe za tunolov plivaricama ... tunolovkama te njihove grupne kvote za 2015. godinu.II.Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja
6. 
NN 103/2000, (2036), ostalo, 19.10.2000.
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA Na temelju članka 210. točke 3. Zakona o plovidbi ... PLOVIDBE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se službena odora, oznake zvanja ... i značke službenika i namještenika kapetanija i Uprave unutarnje plovidbe. Članak 2. Pod službenom ... dužni su nositi: 1. pomoćnik ministra-ravnatelj Uprave unutarnje plovidbe, 2. službenici ... i namještenici Odjela sigurnosti plovidbe i službenici i namještenici kapetanija, 3. tajnik odnosno tajnica
7. 
NN 79/2013, (1640), pravilnik, 27.6.2013.
priobalne plovidbe kad može sigurno ploviti odgovarajućim plovidbenim putom unutar susjedne sheme ... pružanja plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi pomorskim objektima, kao i poslove organizacije ... mogućih opasnih prometno-plovidbenih situacija i omogućila sigurna i učinkovita plovidba plovnih ... POMORSKE PLOVIDBE U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE TE NAČINU ... . o uspostavi Sustava nadzora plovidbe brodova i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan
8. 
NN 5/2011, (85), pravilnik, 12.1.2011.
PLOVIDBEČlanak 1.Članak 2. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne ... plovila i vozila za obavljanje inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe.(4) Dnevni raspored obavljanja ... o sigurnosti brzog plovila i Dozvola za rad brzog plovila32. Svjedodžba o sigurnosti pokretne odobalne ... rješenja o zabrani plovidbe2. Datum ukidanja rješenja o zabrani plovidbe3. Vrsta nedostataka koji su ... Pomorskog zakonika koje se odnose na sigurnost plovidbe, zaštitu morskog okoliša, te životne i radne
9. 
NN 110/2012, (2386), pravilnik, 5.10.2012.
pružanje usluga u zračnoj plovidbiPružatelji usluga u zračnoj plovidbi pružaju usluge u zračnoj ... USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBIČlanak 1.U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja ... usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, br. 117/09), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:»(1 ... usluga u zračnoj plovidbi unutar Jedinstvenog europskog neba (Uredba o pružanju usluga) kako ... zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Uredaba (EZ) br. 482/2008 i (EU) br. 691
10. 
NN 49/2013, (964), pravilnik, 26.4.2013.
donosiPRAVILNIKO UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA SVJEDODŽBE PRUŽATELJA USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBIUsklađenost ... u zračnoj plovidbi unutar jedinstvenog europskog neba (Uredba o pružanju usluga) (u daljnjem tekstu ... za osiguravanje sigurnosti softvera, koji moraju uvesti pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, i kojom ... u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi i o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010 (u daljnjem ... . o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Uredbi (EZ) br. 482
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|