Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3418 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 120/2015, (2277), pravilnik, 2.11.2015.
O DODJELJIVANJU IMENA, OZNAKE I JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEČlanak 1 ... .U Pravilniku o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe ... o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014) ministar ... – radno plovilo.«Članak 2.Članak 7. briše se.Članak 3.U članku 8. stavku 1. brojka »5« zamjenjuje ... se brojkom »6«.Članak 4.U članku 15. stavku 2. nakon riječi »Upisniku brodova unutarnje plovidbe
2. 
NN 19/2015, (412), odluka, 20.2.2015.
ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2015 ... . GODINII.Ovom Odlukom određuju se:– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila ... ) u 2015. g.,– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT ... -a,– individualne kvote za ulov tune po plovilima u 2015. godini, ribolovne grupe za tunolov plivaricama ... tunolovkama te njihove grupne kvote za 2015. godinu.II.Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja
3. 
NN 6/1997, (97), naredba, 22.1.1997.
članaka 110. do 135. Pomorskog zakonika, može ploviti u područjima jedne od ovih kategorija plovidbe ... 6 22.01.1997 Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA ... O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA I. Pomorski brod, ovisno o svojoj veličini, konstrukciji ... : 1. neograničena plovidba; 2. velika obalna plovidba; 3. mala obalna plovidba; 4. obalna ... plovidba Jadranskim morem; 5. nacionalna plovidba; 6. nacionalna obalna plovidba; 7. nacionalna
4. 
NN 105/1997, (1618), naredba, 9.10.1997.
105 09.10.1997 Naredba o o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike ... NAREDBU O PLOVIDBI TERITORIJALNIM MOREM I UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE Članak 1 ... . Zabranjuje se plovidba unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske
5. 
NN 45/1997, (663), naredba, 29.4.1997.
45 29.04.1997 Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti ... SPOSOBNOSTI ZA PLOVIDBU STRANIH JAHTI, SPORTSKIH JEDRILICA I SPORTSKIH BRODICA I. Za utvrđivanje ... sposobnosti za plovidbu onih stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica koji nemaju odgovarajuće ... brodske isprave po propisima svoje zemlje radi izdavanja odobrenja za plovidbu hrvatskim unutrašnjim ... plovidba, lučka kapetanija, odnosno kapetanija pristaništa obavlja preglede za koje se plaća naknada
6. 
NN 46/2006, (1135), naredba, 26.4.2006.
Ribarski brodovi, kao i brodovi – tegljači u kategoriji plovidbe 5 mogu ploviti i unutar gospodarskog ... Republike Hrvatske donosi NAREDBU O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA I. Pomorski brod, ovisno ... tehničkim nadzorom prema odredbama članaka 76. do 101. Pomorskog zakonika, može ploviti u područjima ... jedne od ovih kategorija plovidbe: 1. neograničena plovidba; 2. velika obalna plovidba; 3. mala ... obalna plovidba; 4. obalna plovidba Jadranskim morem; 5. nacionalna plovidba; 6. nacionalna obalna
7. 
NN 5/2003, (46), pravilnik, 9.1.2003.
za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske Članak 1 ... o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te -svjedodžba o dopunskoj ... o osposobljenosti: -svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te ... plovidbene straže u strojarnici, te - svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost
8. 
NN 120/2007, (3502), rješenje, 21.11.2007.
trgovačkog društva Uljanik plovidba d.d., Pula, Carrarina 6, za odobrenje prospekta o izdavanju ... ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM 1. Trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula ... . Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«. Obrazloženje I. Trgovačko društvo Uljanik plovidba
9. 
NN 10/2017, (290), naredba, 3.2.2017.
BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2017. GODINU Članak 1. Ovom Naredbom propisuje se mjesečna ... osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom ... plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje ... plovidbi za 2016. godinu (»Narodne novine« br. 141/2015.). Članak 4. Ova Naredba stupa na snagu prvoga ... ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2017. GODINU KategorijaRadno mjesto Osnovica
10. 
NN 86/2004, (1648), naredba, 23.6.2004.
O CHARTER LICENCI, VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE I CHARTER NAKNADI KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE ... o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte ... i 134/02) u stavku 2., alineja treća mije­nja se i glasi: »200,00 kuna za svako strano plovilo na ime
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|