Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno su pronađena 2582 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 45/1997, (660), naredba, 29.4.1997.
45 29.04.1997 Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti ... ZA PLOVIDBU STRANIH JAHTI I STRANIH BRODICA NAMIJENJENIH RAZONODI ILI SPORTU U UNUTRAŠNJIM MORSKIM ... (dozvole) za plovidbu stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim ... obrasca odobrenja (dozvole) za plovidbu stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili sportu ... 1.300 III. Cijena obrasca odobrenja (dozvole) za plovidbu stranih jahti i brodica namijenjenih
2. 
NN 28/1997, (386), naredba, 12.3.1997.
28 12.03.1997 Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice ... , prometa i veza donosi NAREDBU O VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE ... I BRODICE NAMIJENJENE RAZONODI ILI ŠPORTU I. Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane ... na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju
3. 
NN 108/1996, (2128), odluka, 23.12.1996.
mirovinskog i invalidskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi ... - VINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA POMORACA NA HRVATSKIM BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI POD HRVATSKOM ... osiguranju - pomorci na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom, određuju ... plovidbi pod hrvatskom zastavom - u daljnjem tekstu hrvatski brodovi, u svojstvu kapetana duge ... plovidbe ili strojara I. klase (visoka stručna sprema) u svoti od 3.700,00 kn; 2) za radnike zaposlene
4. 
NN 28/1997, (385), naredba, 12.3.1997.
do zaključno 50 GT, osim broda s tegljem, mora ploviti desnom stranom kanala i za vrijeme plovidbe ... GT, Pašmanskim tjesnacem može ploviti brzinom do 10 čvorova i to: 1) u jugozapadnom plovidbenom ... na druga plovila. Brodice i druga plovila do 15 GT, bez obzira na smjer plovidbe, ne smiju ometati ... razdvajanja. Plovidbeno područje za brodove koji se služe shemom razdvojene plovidbe, nastavlja ... može sigurno ploviti odgovarajućim plovidbenim putem unutar susjedne sheme odvojenog prometa. Međutim
5. 
NN 161/1998, (1988), pravilnik, 18.12.1998.
granicama plovidbe brodova i brodica MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA Temeljem članka 1043 ... REPUBLIKE HRVATSKE, TE GRANICAMA PLOVIDBE BRODOVA I BRODICA Članak 1. U Pravilniku o izmjenama ... unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica ... svrhe", se brišu. Članak 4. Članak 64. mijenja se i glasi: Brodovi i brodice prilikom plovidbe ... m. Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka brodovi, motorne brodice i jedrilice mogu ploviti
6. 
NN 103/1999, (1691), odluka, 8.10.1999.
mirovinskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom ... POMORACA NA HRVATSKIM BRODOVIMA U MEðUNARODNOJ PLOVIDBI POD HRVATSKOM ZASTAVOM Članak 1 ... . Na osobni zahtjev obvezno su osigurani pomorci na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom
7. 
NN 10/2008, (301), naredba, 23.1.2008.
U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI Članak 1. Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno ... osiguranje člana posade broda u međunarod­noj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda ... u međunarodnoj plovidbi « koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine ... osnovici za obračun doprinosa za sva obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi ... U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI U 2008. GODINI KategorijaRadno mjesto Osnovica osiguranja1zapovjednik
8. 
NN 13/1990, (180), naredba, 30.3.1990.
13 30.03.1990 Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu REPUBLIČKI ... za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu Naknada za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled ... čamaca radi utvrđivanja njegove sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava ... pristaništa na temelju člana 5, 7, 8. i 9. Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti čamca za plovidbu ("Narodne ... u svrhu određivanja granice plovidbe na temelju člana 20. stava 2. Pravilnika o utvrđivanju
9. 
NN 80/2000, (1698), ostalo, 9.8.2000.
OPASNIM TVARIMA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje ... se: 1. način obav­lja­nja prijevoza opasnih tvari brodovima unutar­nje plovidbe i čamcima ... plovidbe te rukova­nje određenim opasnim tvarima i koja je kao takva određena od tijela koje ... plovnim putovima (ADN), 2. Pravila za tehnički nadzor brodova unutar­nje plovidbe Hrvatskog re­gistra ... granice plovidbe, vrijeme traja­nja plovidbe, uk­lju­ču­ju­ći i vrijeme boravka u luci, veličina broda
10. 
NN 8/2002, (214), pravilnik, 24.1.2002.
plovidbi; / dva člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti ... ovlasti; Ako brod plovi u kategoriji plovidbe 4, časnik plovidbene straže mora imati sljedeće svjedodžbe ... o osposobljenosti za rad na brzom plovilu. IX. JAHTA BROD Članak 28. Na jahti brodu u plovidbi mora ... , donosi PRAVILNIK o najmanjem broju Članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski ... propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|