Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađen 3001 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
11. 
NN 39/2012, (1008), pravilnik, 4.4.2012.
o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar pomorstva, prometa ... i infrastrukture donosiPRAVILNIKO IZMJENI PRAVILNIKA O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMAČlanak 1.U Pravilniku ... o plovidbi na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 138/08, 8/10, 74/10 i 8/11) u članku 172
12. 
NN 79/2012, (1866), pravilnik, 16.7.2012.
donosiPRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA ... POSLOVEČlanak 1.U Pravilniku o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova ... . 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te ... i dopunama Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih ... u postojeće zahtjeve i postupke za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i aeronautičkih proizvoda
13. 
NN 60/2013, (1234), pravilnik, 22.5.2013.
USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH FUNKCIJAČlanak 1.Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik ... o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija
14. 
NN 9/2012, (256), rješenje, 20.1.2012.
održanoj 12. siječnja 2012. godine donijelaRJEŠENJEO RAZRJEŠENJU RAVNATELJA UPRAVE ZA SIGURNOST PLOVIDBE ... NIKOLIĆ položaja ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda u Ministarstvu
15. 
NN 38/2014, (680), odluka, 26.3.2014.
donosiODLUKUO KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT ... ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom i udičarskim alatima ... : ICCAT registar) u 2014. g.,– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u ICCAT registar ... tune po plovilima u 2014. godini, ribolovne grupe za tunolov plivaricama tunolovkama te njihove grupne ... kvote za 2014. godinu.II.Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo
16. 
NN 69/2014, (1313), pravilnik, 6.6.2014.
motora za svako teretno i tehničko plovilo.Za javna plovila unutarnje plovidbe koja se koriste ... trošarine koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu plovnih objekata, odnosno plovila koji je sastavni dio ... Ministarstva (www.mppi.hr), te dostaviti svu navedenu dokumentaciju.D) PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEZa ... plovila unutarnje plovidbe godišnju kvotu potrošnje određuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema ... za svako plovilo pojedinačno.– za plovila unutarnje plovidbe koja za pogon koriste plinsko ulje (dizel
17. 
NN 70/2013, (1382), pravilnik, 12.6.2013.
donosiPRAVILNIKO KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA ... plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija ... Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda
18. 
NN 40/2013, (762), pravilnik, 5.4.2013.
v. r.PRILOGZAPISNIKo rođenju djeteta na ploviluSastavljen dana __________ godine, na plovilu __________ luka upisa ... napuštenog novorođenog djeteta na ploviluSastavljen dana ________ godine, na plovilu ... na ploviluNapušteno novorođeno dijete nađeno na plovilu ... :________________ZAPISNIKo smrti na ploviluSastavljen dana ___________ godine, na plovilu ... o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07 i 132/07), ministar pomorstva, prometa
19. 
NN 41/2017, (891), odluka, 27.4.2017.
poljoprivrede donosi ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV PLIVARICOM ... I. Ovom Odlukom određuju se: – kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje ... -a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini – popis plovila koja obavljaju gospodarski ribolov ... -a – individualne kvote za ulov tune plivaricom tunolovkom po plovilima u 2017. godini. II. Ova Odluka ... primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
20. 
NN 81/2014, (1556), odluka, 4.7.2014.
zračne plovidbe (»Narodne novine«, br. 19/98, 20/2000 i 51A/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi ... U ZRAČNOJ PLOVIDBII.Ovom Odlukom utvrđuju se letovi koji se izuzimaju od obveze plaćanja naknada ... u zračnoj plovidbi.II.Od plaćanja rutnih naknada izuzimaju se letovi iz članka 9. stavka 2. Uredbe ... za usluge u zračnoj plovidbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 341, 7. prosinca 2006.).III.Od plaćanja ... . prosinca 2006. kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|