Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 2847 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
11. 
NN 8/2014, (137), pravilnik, 22.1.2014.
O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH ... učinkovitosti za usluge u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija (SL L 128, 9. 5. 2013) (u daljnjem tekstu ... usluge u zračnoj plovidbi koje se pružaju na nekim ili svim zračnim lukama s manje od 70 000 IFR
12. 
NN 66/2013, (1305), odluka, 4.6.2013.
NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA GOSPODARSKE I JAVNE NAMJENE U PLOVIDBII.Ovom Odlukom Vlada ... plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi.II.Uspostava sustava nadzora potrošnje ... plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi omogućit će:– učinkovitu kontrolu prodaje plinskog ... ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi,– izradu izvješća koja će osiguravati informacije ... za potrebe provedbe nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u plovidbi,– ostvarivanje tražene razine
13. 
NN 4/2016, (27), pravilnik, 13.1.2016.
POSADE PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se:– uvjeti ... duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe,– uvjeti ... i način obavljanja zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe,– vrste zdravstvenih ... pregleda i rokove za obavljanje istih,– zdravstveni zahtjevi za rad na plovilu unutarnje plovidbe ... na plovilu unutarnje plovidbe u svojstvu člana posade,– čuvanje medicinske dokumentacije.Članak 2.Ministar
14. 
NN 29/2016, (816), pravilnik, 1.4.2016.
ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA ... , te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora ... od onečišćenja (»Narodne novine« br. 125/05, 126/08, 34/11, 155/13) iza riječi: »plovidbe« dodaje se zarez ... i riječi: »sigurnosne zaštite«.Članak 2.U članku 3. stavku 1. točki 2. iza riječi: »plovidbe« dodaje ... plovidbe, boravka na sidrištu ili u luci provoditi mjere iz plana sigurnosne zaštite broda.«Članak 4.Ovaj
15. 
NN 39/2011, (928), pravilnik, 4.4.2011.
putničkih brodova ili brzih putničkih plovila jest višekratna plovidba tih brodova između dviju ili ... je neovlašteno korištena radiopostaja.15. brodovi koji su plovili izvan dozvoljenog područja plovidbe16 ... ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu plovidbu pod sljedećim uvjetima:a) da je vizualnim ... Pravilnika.VIII-2 OBVEZNI PREGLEDI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA ... o sigurnosti brzog plovila i Dozvola za rad brzog plovila32. Svjedodžba o sigurnosti pokretne odobalne
16. 
NN 26/2010, (609), pravilnik, 26.2.2010.
plovilaObračunani posebni porez na vrijednost plovila, prema članku 6. Zakona 1234 ... , ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, broj 139/97., 105/99., 55/00., 127/00 ... O OBRAČUNANOM POSEBNOM POREZU NA PLOVILA ODNOSNO ZRAKOPLOVE PROIZVEDENE I ISPORUČENE U REPUBLICI ... na isporučena plovila i zrakoplove iz članka 3. stavak 1. točka 4. i 5. Zakona o posebnim porezima na osobne ... automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (u daljnjem tekstu: Zakon), koji su
17. 
NN 8/2010, (178), pravilnik, 15.1.2010.
2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar mora ... , prometa i infrastrukture donosiPRAVILNIKO DOPUNI PRAVILNIKA O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMAČlanak 1 ... .U Pravilniku o plovidbi na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 138/08) iza članka 172. dodaje
18. 
NN 49/2011, (1112), pravilnik, 29.4.2011.
U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH ... troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ... članku 11. Zakona kroz mjere investiranja u selektivnost i investicije na samom plovilu.(2) Ulaganjem ... se smatra kupnja nove opreme, novih ribolovnih alata, novih pogonskih strojeva i novih plovila, ukoliko ... sufinanciranje za:a) kupnju nove opreme i/ili novih ribolovnih alata, ili,b) kupnju novih plovila i/ili novih
19. 
NN 79/2010, (2267), pravilnik, 24.6.2010.
U RIBARSTVU KROZ »SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ... strojeva i plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: Natječaj).3. Ministar ... u povećanje selektivnosti i investicije na samom plovilu.(2) U smislu ovoga Pravilnika ... . Kupnja plovila2.1. Broj ribolovnih dana;2.2. Prebivalište/sjedište korisnika na otocima I. skupine ... vlastitih uloženih sredstava u projekt za koji se traži potpora;2.5. Kupnja plovila od domaćeg
20. 
NN 63/2010, (2003), pravilnik, 24.5.2010.
TUNA I RIBARSKIM PLOVILIMA« U 2010. GODINII. TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.Ovim se Pravilnikom propisuju ... ICCAT regionalnog programa promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima tuna u 2010. godini ... plovilima koji se provodi temeljem Odluke o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima ... promatrača na ribarskim plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br ... Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju troškovi provedbe ROP-a na ribarskim plovilima i uzgajalištima
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|