Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 2870 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
11. 
NN 66/2013, (1305), odluka, 4.6.2013.
NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA GOSPODARSKE I JAVNE NAMJENE U PLOVIDBII.Ovom Odlukom Vlada ... plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi.II.Uspostava sustava nadzora potrošnje ... plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi omogućit će:– učinkovitu kontrolu prodaje plinskog ... ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi,– izradu izvješća koja će osiguravati informacije ... za potrebe provedbe nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u plovidbi,– ostvarivanje tražene razine
12. 
NN 4/2016, (27), pravilnik, 13.1.2016.
POSADE PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se:– uvjeti ... duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe,– uvjeti ... i način obavljanja zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe,– vrste zdravstvenih ... pregleda i rokove za obavljanje istih,– zdravstveni zahtjevi za rad na plovilu unutarnje plovidbe ... na plovilu unutarnje plovidbe u svojstvu člana posade,– čuvanje medicinske dokumentacije.Članak 2.Ministar
13. 
NN 29/2016, (816), pravilnik, 1.4.2016.
ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA ... , te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora ... od onečišćenja (»Narodne novine« br. 125/05, 126/08, 34/11, 155/13) iza riječi: »plovidbe« dodaje se zarez ... i riječi: »sigurnosne zaštite«.Članak 2.U članku 3. stavku 1. točki 2. iza riječi: »plovidbe« dodaje ... plovidbe, boravka na sidrištu ili u luci provoditi mjere iz plana sigurnosne zaštite broda.«Članak 4.Ovaj
14. 
NN 39/2011, (928), pravilnik, 4.4.2011.
putničkih brodova ili brzih putničkih plovila jest višekratna plovidba tih brodova između dviju ili ... je neovlašteno korištena radiopostaja.15. brodovi koji su plovili izvan dozvoljenog područja plovidbe16 ... ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu plovidbu pod sljedećim uvjetima:a) da je vizualnim ... Pravilnika.VIII-2 OBVEZNI PREGLEDI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA ... o sigurnosti brzog plovila i Dozvola za rad brzog plovila32. Svjedodžba o sigurnosti pokretne odobalne
15. 
NN 26/2010, (609), pravilnik, 26.2.2010.
plovilaObračunani posebni porez na vrijednost plovila, prema članku 6. Zakona 1234 ... , ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, broj 139/97., 105/99., 55/00., 127/00 ... O OBRAČUNANOM POSEBNOM POREZU NA PLOVILA ODNOSNO ZRAKOPLOVE PROIZVEDENE I ISPORUČENE U REPUBLICI ... na isporučena plovila i zrakoplove iz članka 3. stavak 1. točka 4. i 5. Zakona o posebnim porezima na osobne ... automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (u daljnjem tekstu: Zakon), koji su
16. 
NN 8/2010, (178), pravilnik, 15.1.2010.
2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar mora ... , prometa i infrastrukture donosiPRAVILNIKO DOPUNI PRAVILNIKA O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMAČlanak 1 ... .U Pravilniku o plovidbi na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 138/08) iza članka 172. dodaje
17. 
NN 49/2011, (1112), pravilnik, 29.4.2011.
U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH ... troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ... članku 11. Zakona kroz mjere investiranja u selektivnost i investicije na samom plovilu.(2) Ulaganjem ... se smatra kupnja nove opreme, novih ribolovnih alata, novih pogonskih strojeva i novih plovila, ukoliko ... sufinanciranje za:a) kupnju nove opreme i/ili novih ribolovnih alata, ili,b) kupnju novih plovila i/ili novih
18. 
NN 79/2010, (2267), pravilnik, 24.6.2010.
U RIBARSTVU KROZ »SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ... strojeva i plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: Natječaj).3. Ministar ... u povećanje selektivnosti i investicije na samom plovilu.(2) U smislu ovoga Pravilnika ... . Kupnja plovila2.1. Broj ribolovnih dana;2.2. Prebivalište/sjedište korisnika na otocima I. skupine ... vlastitih uloženih sredstava u projekt za koji se traži potpora;2.5. Kupnja plovila od domaćeg
19. 
NN 63/2010, (2003), pravilnik, 24.5.2010.
TUNA I RIBARSKIM PLOVILIMA« U 2010. GODINII. TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.Ovim se Pravilnikom propisuju ... ICCAT regionalnog programa promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima tuna u 2010. godini ... plovilima koji se provodi temeljem Odluke o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima ... promatrača na ribarskim plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br ... Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju troškovi provedbe ROP-a na ribarskim plovilima i uzgajalištima
20. 
NN 62/2009, (1419), pravilnik, 29.5.2009.
mijenja se i glasi:»– popis svih plovila s preslikom valjane dozvole za plovidbu brodice ili ... ZADOVOLJAVATI PLOVNI OBJEKT, TE FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA KOJA OBAVLJA DJELATNOST IZNAJMLJIVANJA PLOVILAČlanak ... osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila (»Narodne novine« br. 41/05) alineja prva i treća ... mijenjaju se i glase:»– plovilo jest brodica upisana u očevidnik brodica za gospodarske namjene
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|