Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3418 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
11. 
NN 32/2018, (648), pravilnik, 6.4.2018.
PRAVILNIKA O POSADI PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE Članak 1. U Pravilniku o posadi plovila unutarnje ... . i članka 47. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007 ... plovidbe (»Narodne novine« broj 105/2016) u članku 6. mijenja se stavak 2. koji glasi: »(2) Ispit iz ... .« Članak 2. U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi: »(3) Čelnik uprave nadležne za sigurnost plovidbe ... oznake zvanja F – mornar oznake zvanja H – strojar unutarnje plovidbe c) rednog broja iskaznice
12. 
NN 61/2004, (1355), pravilnik, 14.5.2004.
POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE ... HRVATSKE Članak 1. U članku 3. stavak 5. Pravilnika o najma­njem broju članova posade za sigurnu plovidbu ... BT«, riječi: »jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedo­džbama o osposob­ljenosti ... : – svjedo­džba o osposob­ljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodovima do 500 BT u maloj ... obalnoj plovidbi – svjedo­džba o osposob­ljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti« se brišu
13. 
NN 118/2011, (2282), pravilnik, 19.10.2011.
U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH ... za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih ... i investicije na samom plovilu.(2) Ribolovnim alatima se smatraju alati sukladno Pravilniku ... strojem se smatra novi pogonski stroj i/ili novi spremnik za gorivo.(5) Plovilom se smatra novo ribarsko ... plovilo.(6) Najviši iznos potpore po povlastici iznosi 75% vrijednosti ulaganja, a najviše
14. 
NN 76/2011, (1619), pravilnik, 6.7.2011.
POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI I NEPOMIČNI ODOBALNI ... za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti ... o osposobljenosti:– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većem
15. 
NN 105/1999, (1745), zakon, 13.10.1999.
vozila, plovila i zrakoplove ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA Na temelju članka 89 ... POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE Proglašavam Zakon o izmjenama ... Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji ... O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA ... , plovila i zrakoplove ("Narodne novine", br. 139/97) u članku 1. stavku 3. iza riječi: "vrijednost" riječi
16. 
NN 71/1998, (859), odluka, 19.5.1998.
Hrvatske kontrole zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... , 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 28. Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe ... HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I. Prenose se sredstva ... plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo). II. Sredstva iz točke
17. 
NN 11/1996, (174), pravilnik, 9.2.1996.
11 09.02.1996 Pravilnik o najmanjem brojučlanova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati ... POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE ... HRVATSKE Članak 1. Ovim pravilnikom propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji ... ) predstavlja posadu koja brodu jamči sigurnu plovidbu u odnosu na kategoriju plovidbe, veličinu i namjenu ... plovidbe. Članak 3. Brod mora imati zapovjednika. Zapovjednik mora imati svjedodžbu o osposob
18. 
NN 22/1995, (442), naredba, 31.3.1995.
22 31.03.1995 Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice ... i veza donosi Naredbu o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte ... i brodice namijenjene razonodi ili športu I. Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte ... prestaje važiti Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice
19. 
NN 97/1995, (1595), pravilnik, 1.12.1995.
se obavlja pokusna plovidba mora imati najmanje dvije godine plovidbenog staža u svojstvu zapovjednika ... 97 01.12.1995 Pravilnik o obavljanju pokusne plovidbe brodova MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA ... PLOVIDBE BRODOVA Članak 1. Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti i način obavljanja pokusne ... plovidbe brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Odredbe ovoga ... pravilnika odnose se na brodove koji za vrijeme pokusne plovidbe viju zastavu Republike Hrvatske ili
20. 
NN 9/2007, (386), naredba, 24.1.2007.
plovidbe ima prednost u odnosu na druga plovila. Brodice i jahte do 15 BT, bez obzira na smjer plovidbe ... i jahta se smije koristiti zonom priobalne plovidbe kad može sigurno ploviti odgovarajućim ... na koji se ometa brzina i smjer njihove plovidbe. 13. Brodovi, jahte i brodice mogu ploviti od ušća ... redom plovidbe, kao i brodica, mogu bez dozvole ploviti rijekom. Ostali brodovi mogu ploviti rijekom ... i razvitka donosi NAREDBU O PLOVIDBI U PROLAZU U ŠIBENSKU LUKU, U PAŠMANSKOM TJESNACU, U PROLAZU MALI
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|