Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3436 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
101. 
NN 38/2014, (680), odluka, 26.3.2014.
donosiODLUKUO KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT ... ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom i udičarskim alatima ... : ICCAT registar) u 2014. g.,– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u ICCAT registar ... tune po plovilima u 2014. godini, ribolovne grupe za tunolov plivaricama tunolovkama te njihove grupne ... kvote za 2014. godinu.II.Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo
102. 
NN 69/2014, (1313), pravilnik, 6.6.2014.
motora za svako teretno i tehničko plovilo.Za javna plovila unutarnje plovidbe koja se koriste ... trošarine koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu plovnih objekata, odnosno plovila koji je sastavni dio ... Ministarstva (www.mppi.hr), te dostaviti svu navedenu dokumentaciju.D) PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEZa ... plovila unutarnje plovidbe godišnju kvotu potrošnje određuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema ... za svako plovilo pojedinačno.– za plovila unutarnje plovidbe koja za pogon koriste plinsko ulje (dizel
103. 
NN 70/2013, (1382), pravilnik, 12.6.2013.
donosiPRAVILNIKO KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA ... plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija ... Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda
104. 
NN 40/2013, (762), pravilnik, 5.4.2013.
v. r.PRILOGZAPISNIKo rođenju djeteta na ploviluSastavljen dana __________ godine, na plovilu __________ luka upisa ... napuštenog novorođenog djeteta na ploviluSastavljen dana ________ godine, na plovilu ... na ploviluNapušteno novorođeno dijete nađeno na plovilu ... :________________ZAPISNIKo smrti na ploviluSastavljen dana ___________ godine, na plovilu ... o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07 i 132/07), ministar pomorstva, prometa
105. 
NN 41/2017, (891), odluka, 27.4.2017.
poljoprivrede donosi ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV PLIVARICOM ... I. Ovom Odlukom određuju se: – kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje ... -a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini – popis plovila koja obavljaju gospodarski ribolov ... -a – individualne kvote za ulov tune plivaricom tunolovkom po plovilima u 2017. godini. II. Ova Odluka ... primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
106. 
NN 81/2014, (1556), odluka, 4.7.2014.
zračne plovidbe (»Narodne novine«, br. 19/98, 20/2000 i 51A/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi ... U ZRAČNOJ PLOVIDBII.Ovom Odlukom utvrđuju se letovi koji se izuzimaju od obveze plaćanja naknada ... u zračnoj plovidbi.II.Od plaćanja rutnih naknada izuzimaju se letovi iz članka 9. stavka 2. Uredbe ... za usluge u zračnoj plovidbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 341, 7. prosinca 2006.).III.Od plaćanja ... . prosinca 2006. kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi
107. 
NN 42/2017, (973), naredba, 28.4.2017.
donosi NAREDBU O IZMJENI NAREDBE O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU ... sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (»Narodne novine«, br. 159/13 ... sposobnosti za plovidbu, iznosi 3.000 kuna.«. Članak 2. Ova Naredba objavljuje se u »Narodnim novinama
108. 
NN 82/2010, (2340), pravilnik, 1.7.2010.
na pomorskom ribarskom ploviluIme ribarskog plovila:___________________________CFR broj plovila ... na pomorskom ribarskom ploviluIme ribarskog plovila:___________________________CFR broj plovila ... na pomorskom ribarskom ploviluIme ribarskog plovila:___________________________CFR broj plovila ... RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMAPredmet PravilnikaČlanak 1.Ovim se Pravilnikom radi zaštite ... zdravlja i sigurnosti radnika-ca na pomorskim ribarskim plovilima (u daljnjem tekstu: radnik
109. 
NN 46/2010, (1154), odluka, 16.4.2010.
br.ime plovilaCFR plovilaovlaštenik povlasticebroj povlasticeICCAT broj 1BOŽOHRV000001452KALI ... /reg.oznaka plovilaCFR plovilaovlaštenik povlasticebroj povlasticeICCAT broj 1200-TIHRV000001725obrt ... PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS)I.Ovom Odlukom određuju ... se:– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ... ) (u daljnjem tekstu: ICCAT registar),– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u ICCAT
110. 
NN 21/2010, (527), zakon, 15.2.2010.
PLOVILA I ZRAKOPLOVEProglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne ... automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače ... AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVEČlanak 1.U Zakonu o posebnim porezima na osobne ... automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99., 55/00 ... automobile, motocikle, plovila i zrakoplove plaća se:« zamjenjuju se riječima: »Posebni porez na osobne
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 99 100 > >|