Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 2779 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
21. 
NN 40/2013, (762), pravilnik, 5.4.2013.
v. r.PRILOGZAPISNIKo rođenju djeteta na ploviluSastavljen dana __________ godine, na plovilu __________ luka upisa ... napuštenog novorođenog djeteta na ploviluSastavljen dana ________ godine, na plovilu ... na ploviluNapušteno novorođeno dijete nađeno na plovilu ... :________________ZAPISNIKo smrti na ploviluSastavljen dana ___________ godine, na plovilu ... o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07 i 132/07), ministar pomorstva, prometa
22. 
NN 41/2017, (891), odluka, 27.4.2017.
poljoprivrede donosi ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV PLIVARICOM ... I. Ovom Odlukom određuju se: – kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje ... -a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini – popis plovila koja obavljaju gospodarski ribolov ... -a – individualne kvote za ulov tune plivaricom tunolovkom po plovilima u 2017. godini. II. Ova Odluka ... primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
23. 
NN 81/2014, (1556), odluka, 4.7.2014.
zračne plovidbe (»Narodne novine«, br. 19/98, 20/2000 i 51A/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi ... U ZRAČNOJ PLOVIDBII.Ovom Odlukom utvrđuju se letovi koji se izuzimaju od obveze plaćanja naknada ... u zračnoj plovidbi.II.Od plaćanja rutnih naknada izuzimaju se letovi iz članka 9. stavka 2. Uredbe ... za usluge u zračnoj plovidbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 341, 7. prosinca 2006.).III.Od plaćanja ... . prosinca 2006. kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi
24. 
NN 42/2017, (973), naredba, 28.4.2017.
donosi NAREDBU O IZMJENI NAREDBE O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU ... sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (»Narodne novine«, br. 159/13 ... sposobnosti za plovidbu, iznosi 3.000 kuna.«. Članak 2. Ova Naredba objavljuje se u »Narodnim novinama
25. 
NN 82/2010, (2340), pravilnik, 1.7.2010.
na pomorskom ribarskom ploviluIme ribarskog plovila:___________________________CFR broj plovila ... na pomorskom ribarskom ploviluIme ribarskog plovila:___________________________CFR broj plovila ... na pomorskom ribarskom ploviluIme ribarskog plovila:___________________________CFR broj plovila ... RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMAPredmet PravilnikaČlanak 1.Ovim se Pravilnikom radi zaštite ... zdravlja i sigurnosti radnika-ca na pomorskim ribarskim plovilima (u daljnjem tekstu: radnik
26. 
NN 46/2010, (1154), odluka, 16.4.2010.
br.ime plovilaCFR plovilaovlaštenik povlasticebroj povlasticeICCAT broj 1BOŽOHRV000001452KALI ... /reg.oznaka plovilaCFR plovilaovlaštenik povlasticebroj povlasticeICCAT broj 1200-TIHRV000001725obrt ... PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS)I.Ovom Odlukom određuju ... se:– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ... ) (u daljnjem tekstu: ICCAT registar),– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u ICCAT
27. 
NN 21/2010, (527), zakon, 15.2.2010.
PLOVILA I ZRAKOPLOVEProglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne ... automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače ... AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVEČlanak 1.U Zakonu o posebnim porezima na osobne ... automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99., 55/00 ... automobile, motocikle, plovila i zrakoplove plaća se:« zamjenjuju se riječima: »Posebni porez na osobne
28. 
NN 80/2013, (1697), odluka, 28.6.2013.
donosiODLUKUO PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2013 ... )1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2013 ... CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI iz 2011. god. objavljena u »Narodnim novinama« br
29. 
NN 20/2010, (506), pravilnik, 12.2.2010.
PLOVIDBU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEČlanak 1.U Pravilniku o najmanjem broju članova posade ... za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« br. 138/08) u članku 24. stavak 3. mijenja ... grupe dovoljno velika i vješta da osigura sigurnost na plovilu i sigurnu plovidbu.«Članak 2.Ovaj ... 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar mora ... se i glasi:»(3) Neka plovila u tegljenom sastavu koja se nalaze u čvrsto povezanoj grupi, uključujući
30. 
NN 89/2011, (1898), pravilnik, 29.7.2011.
IZMJENAMA PRAVILNIKA O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI ... plovidbi i mrežnih funkcija (»Narodne novine«, broj 32/11), u članku 3. stavku 4. riječi »prvi
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|