Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 2847 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
21. 
NN 62/2009, (1419), pravilnik, 29.5.2009.
mijenja se i glasi:»– popis svih plovila s preslikom valjane dozvole za plovidbu brodice ili ... ZADOVOLJAVATI PLOVNI OBJEKT, TE FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA KOJA OBAVLJA DJELATNOST IZNAJMLJIVANJA PLOVILAČlanak ... osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila (»Narodne novine« br. 41/05) alineja prva i treća ... mijenjaju se i glase:»– plovilo jest brodica upisana u očevidnik brodica za gospodarske namjene
22. 
NN 65/2009, (1475), odluka, 5.6.2009.
donosiODLUKUO PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI – Izmjene ... PLOVIDBI – Izmjene i dopune br. 2 (2009.), koja sadrže izmjene u ovim odsjecima:2. Tehnički zahtjevi1.2
23. 
NN 152/2009, (3714), pravilnik, 18.12.2009.
IZMJENI PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA ... o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju
24. 
NN 32/2011, (725), pravilnik, 18.3.2011.
USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH FUNKCIJAPodručje ... za usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi imenovani u skladu sa ... sa člankom 9. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi.(2) Uz ... plovidbi koje se pružaju na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj s više od 50 000 operacija komercijalnog ... podataka koje moraju dostaviti pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i zračne luke na koje
25. 
NN 39/2009, (904), ostalo, 31.3.2009.
je da je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILAIzvornim tekstom smatra ... se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila koji ... i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila koji je objavljen u »Narodnim
26. 
NN 38/2009, (867), pravilnik, 27.3.2009.
O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILAČlanak 1.U Pravilniku o sustavu nadzora i praćenja ... ribarskih plovila (»Narodne novine«, broj 62/2006, 135/06 i 133/07) u članku 4. stavak 3. mijenja ... se i glasi:»(3) Plovila koja sudjeluju kao ispomoć u ribolovu tunja, uzgoju tunja ili tegljači kaveza ... . dodaje se stavak 4. koji glasi:»(4) Plovila iz stavaka 1. do 3. ovoga članka ne smiju obavljati ribolov ... plovila radi tehničkih razloga (remont, kvar, nesreća i sl.) prisiljen prekinuti izvor napajanja uređaja
27. 
NN 110/2017, (2595), odluka, 15.11.2017.
U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI Članak 1. (1) O stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate posebnog ... doprinosa član posade broda u međunarodnoj plovidbi sklapa ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ... u međunarodnoj plovidbi – dospijeće obveze uplate doprinosa – ostala pitanja bitna za preuzimanje obveze ... u međunarodnoj plovidbi sastavni je dio ove Odluke. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
28. 
NN 86/2008, (2784), odluka, 23.7.2008.
BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2008.) – Izmjene i dopune broj 1. 1.2. Donose se Pravila za tehnički ... PLOVIDBI (2008.) – Izmjene i dopune broj 1. 1.7 Pravila iz t. 1.1. ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja
29. 
NN 59/2008, (2023), ostalo, 26.5.2008.
pomorskoj plovidbi, Avenija V. Holjevca 20, Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu: »Udruga«) i Sindikat ... . godine NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE POMORCE NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI Značenje ... na Brodovima u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na vrstu Ugovora, upisnik u koji je Brod upisan i vlasništvo ... klasificiran za plovidbu u međunarodnoj plovidbi, u kojem slučaju će se takav Brod uključiti u Ugovor ... ) mjeseci, ovisno o zahtjevima plovidbe, ekonomičnosti zamjene posade ili drugim opravdanim
30. 
NN 115/2009, (2868), pravilnik, 24.9.2009.
plovidbenost1. Kontinuirana plovidbenost zrakoplova i komponenti treba se osigurati u skladu ... s kontinuiranom plovidbenošću sklopiti sporazum s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti ... KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA, TE O OVLAŠTENJU ... se: (a) tehnički zahtjevi i način osiguravanja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih ... mjerodavne naredbe o plovidbenosti (airworthiness directive) koju izda Agencija za civilno
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|