Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađen 2861 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
21. 
NN 65/2009, (1475), odluka, 5.6.2009.
donosiODLUKUO PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI – Izmjene ... PLOVIDBI – Izmjene i dopune br. 2 (2009.), koja sadrže izmjene u ovim odsjecima:2. Tehnički zahtjevi1.2
22. 
NN 152/2009, (3714), pravilnik, 18.12.2009.
IZMJENI PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA ... o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju
23. 
NN 32/2011, (725), pravilnik, 18.3.2011.
USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH FUNKCIJAPodručje ... za usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi imenovani u skladu sa ... sa člankom 9. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi.(2) Uz ... plovidbi koje se pružaju na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj s više od 50 000 operacija komercijalnog ... podataka koje moraju dostaviti pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i zračne luke na koje
24. 
NN 39/2009, (904), ostalo, 31.3.2009.
je da je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILAIzvornim tekstom smatra ... se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila koji ... i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila koji je objavljen u »Narodnim
25. 
NN 38/2009, (867), pravilnik, 27.3.2009.
O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILAČlanak 1.U Pravilniku o sustavu nadzora i praćenja ... ribarskih plovila (»Narodne novine«, broj 62/2006, 135/06 i 133/07) u članku 4. stavak 3. mijenja ... se i glasi:»(3) Plovila koja sudjeluju kao ispomoć u ribolovu tunja, uzgoju tunja ili tegljači kaveza ... . dodaje se stavak 4. koji glasi:»(4) Plovila iz stavaka 1. do 3. ovoga članka ne smiju obavljati ribolov ... plovila radi tehničkih razloga (remont, kvar, nesreća i sl.) prisiljen prekinuti izvor napajanja uređaja
26. 
NN 110/2017, (2595), odluka, 15.11.2017.
U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI Članak 1. (1) O stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate posebnog ... doprinosa član posade broda u međunarodnoj plovidbi sklapa ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ... u međunarodnoj plovidbi – dospijeće obveze uplate doprinosa – ostala pitanja bitna za preuzimanje obveze ... u međunarodnoj plovidbi sastavni je dio ove Odluke. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
27. 
NN 86/2008, (2784), odluka, 23.7.2008.
BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2008.) – Izmjene i dopune broj 1. 1.2. Donose se Pravila za tehnički ... PLOVIDBI (2008.) – Izmjene i dopune broj 1. 1.7 Pravila iz t. 1.1. ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja
28. 
NN 59/2008, (2023), ostalo, 26.5.2008.
pomorskoj plovidbi, Avenija V. Holjevca 20, Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu: »Udruga«) i Sindikat ... . godine NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE POMORCE NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI Značenje ... na Brodovima u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na vrstu Ugovora, upisnik u koji je Brod upisan i vlasništvo ... klasificiran za plovidbu u međunarodnoj plovidbi, u kojem slučaju će se takav Brod uključiti u Ugovor ... ) mjeseci, ovisno o zahtjevima plovidbe, ekonomičnosti zamjene posade ili drugim opravdanim
29. 
NN 115/2009, (2868), pravilnik, 24.9.2009.
plovidbenost1. Kontinuirana plovidbenost zrakoplova i komponenti treba se osigurati u skladu ... s kontinuiranom plovidbenošću sklopiti sporazum s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti ... KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA, TE O OVLAŠTENJU ... se: (a) tehnički zahtjevi i način osiguravanja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih ... mjerodavne naredbe o plovidbenosti (airworthiness directive) koju izda Agencija za civilno
30. 
NN 31/2014, (554), naredba, 7.3.2014.
POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2014. GODINUČlanak 1.Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica ... za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira ... za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje ... člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2013. godinu (»Narodne novine« br. 14/2013.).Članak 4.Ova ... , v. r.OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2014. GODINU Kategorija Radno mjesto
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|