Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađen 3431 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
21. 
NN 53/2019, (1021), naredba, 24.5.2019.
19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi NAREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O PLOVIDBI ... I ZRMANJOM, TE O ZABRANI PLOVIDBE UNIJSKIM KANALOM I KANALOM KRUŠIJA, DIJELOVIMA SREDNJEG KANALA ... , MURTERSKOG MORA I ŽIRJANSKOG KANALA I. 1. U Naredbi o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom ... tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom ... . U glavi III. PLOVIDBA KROZ PAŠMANSKI TJESNAC u točki 3. stavku 2. riječi »uz uvjet« mijenjaju se i glase
22. 
NN 26/2010, (609), pravilnik, 26.2.2010.
plovilaObračunani posebni porez na vrijednost plovila, prema članku 6. Zakona 1234 ... , ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, broj 139/97., 105/99., 55/00., 127/00 ... O OBRAČUNANOM POSEBNOM POREZU NA PLOVILA ODNOSNO ZRAKOPLOVE PROIZVEDENE I ISPORUČENE U REPUBLICI ... na isporučena plovila i zrakoplove iz članka 3. stavak 1. točka 4. i 5. Zakona o posebnim porezima na osobne ... automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (u daljnjem tekstu: Zakon), koji su
23. 
NN 8/2010, (178), pravilnik, 15.1.2010.
2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar mora ... , prometa i infrastrukture donosiPRAVILNIKO DOPUNI PRAVILNIKA O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMAČlanak 1 ... .U Pravilniku o plovidbi na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 138/08) iza članka 172. dodaje
24. 
NN 49/2011, (1112), pravilnik, 29.4.2011.
U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH ... troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ... članku 11. Zakona kroz mjere investiranja u selektivnost i investicije na samom plovilu.(2) Ulaganjem ... se smatra kupnja nove opreme, novih ribolovnih alata, novih pogonskih strojeva i novih plovila, ukoliko ... sufinanciranje za:a) kupnju nove opreme i/ili novih ribolovnih alata, ili,b) kupnju novih plovila i/ili novih
25. 
NN 79/2010, (2267), pravilnik, 24.6.2010.
U RIBARSTVU KROZ »SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ... strojeva i plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: Natječaj).3. Ministar ... u povećanje selektivnosti i investicije na samom plovilu.(2) U smislu ovoga Pravilnika ... . Kupnja plovila2.1. Broj ribolovnih dana;2.2. Prebivalište/sjedište korisnika na otocima I. skupine ... vlastitih uloženih sredstava u projekt za koji se traži potpora;2.5. Kupnja plovila od domaćeg
26. 
NN 63/2010, (2003), pravilnik, 24.5.2010.
TUNA I RIBARSKIM PLOVILIMA« U 2010. GODINII. TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.Ovim se Pravilnikom propisuju ... ICCAT regionalnog programa promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima tuna u 2010. godini ... plovilima koji se provodi temeljem Odluke o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima ... promatrača na ribarskim plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br ... Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju troškovi provedbe ROP-a na ribarskim plovilima i uzgajalištima
27. 
NN 62/2009, (1419), pravilnik, 29.5.2009.
mijenja se i glasi:»– popis svih plovila s preslikom valjane dozvole za plovidbu brodice ili ... ZADOVOLJAVATI PLOVNI OBJEKT, TE FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA KOJA OBAVLJA DJELATNOST IZNAJMLJIVANJA PLOVILAČlanak ... osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila (»Narodne novine« br. 41/05) alineja prva i treća ... mijenjaju se i glase:»– plovilo jest brodica upisana u očevidnik brodica za gospodarske namjene
28. 
NN 152/2009, (3714), pravilnik, 18.12.2009.
IZMJENI PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA ... o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju
29. 
NN 32/2011, (725), pravilnik, 18.3.2011.
USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH FUNKCIJAPodručje ... za usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi imenovani u skladu sa ... sa člankom 9. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi.(2) Uz ... plovidbi koje se pružaju na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj s više od 50 000 operacija komercijalnog ... podataka koje moraju dostaviti pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i zračne luke na koje
30. 
NN 39/2009, (904), ostalo, 31.3.2009.
je da je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILAIzvornim tekstom smatra ... se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila koji ... i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila koji je objavljen u »Narodnim
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|