Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3418 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
31. 
NN 38/2009, (867), pravilnik, 27.3.2009.
O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILAČlanak 1.U Pravilniku o sustavu nadzora i praćenja ... ribarskih plovila (»Narodne novine«, broj 62/2006, 135/06 i 133/07) u članku 4. stavak 3. mijenja ... se i glasi:»(3) Plovila koja sudjeluju kao ispomoć u ribolovu tunja, uzgoju tunja ili tegljači kaveza ... . dodaje se stavak 4. koji glasi:»(4) Plovila iz stavaka 1. do 3. ovoga članka ne smiju obavljati ribolov ... plovila radi tehničkih razloga (remont, kvar, nesreća i sl.) prisiljen prekinuti izvor napajanja uređaja
32. 
NN 110/2017, (2595), odluka, 15.11.2017.
U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI Članak 1. (1) O stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate posebnog ... doprinosa član posade broda u međunarodnoj plovidbi sklapa ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ... u međunarodnoj plovidbi – dospijeće obveze uplate doprinosa – ostala pitanja bitna za preuzimanje obveze ... u međunarodnoj plovidbi sastavni je dio ove Odluke. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
33. 
NN 86/2008, (2784), odluka, 23.7.2008.
BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2008.) – Izmjene i dopune broj 1. 1.2. Donose se Pravila za tehnički ... PLOVIDBI (2008.) – Izmjene i dopune broj 1. 1.7 Pravila iz t. 1.1. ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja
34. 
NN 59/2008, (2023), ostalo, 26.5.2008.
pomorskoj plovidbi, Avenija V. Holjevca 20, Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu: »Udruga«) i Sindikat ... . godine NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE POMORCE NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI Značenje ... na Brodovima u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na vrstu Ugovora, upisnik u koji je Brod upisan i vlasništvo ... klasificiran za plovidbu u međunarodnoj plovidbi, u kojem slučaju će se takav Brod uključiti u Ugovor ... ) mjeseci, ovisno o zahtjevima plovidbe, ekonomičnosti zamjene posade ili drugim opravdanim
35. 
NN 115/2009, (2868), pravilnik, 24.9.2009.
plovidbenost1. Kontinuirana plovidbenost zrakoplova i komponenti treba se osigurati u skladu ... s kontinuiranom plovidbenošću sklopiti sporazum s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti ... KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA, TE O OVLAŠTENJU ... se: (a) tehnički zahtjevi i način osiguravanja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih ... mjerodavne naredbe o plovidbenosti (airworthiness directive) koju izda Agencija za civilno
36. 
NN 31/2014, (554), naredba, 7.3.2014.
POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2014. GODINUČlanak 1.Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica ... za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira ... za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje ... člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2013. godinu (»Narodne novine« br. 14/2013.).Članak 4.Ova ... , v. r.OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2014. GODINU Kategorija Radno mjesto
37. 
NN 155/2013, (3260), pravilnik, 20.12.2013.
ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA ... obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja ... osiguravanja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša utvrđuju načela i postupci u svezi s obavljanjem ... inspektor sigurnosti plovidbe.«Članak 9.U članku 9. stavak 1. i 2. riječi: »članku 6.« zamjenjuju
38. 
NN 79/2013, (1640), pravilnik, 27.6.2013.
priobalne plovidbe kad može sigurno ploviti odgovarajućim plovidbenim putom unutar susjedne sheme ... pružanja plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi pomorskim objektima, kao i poslove organizacije ... mogućih opasnih prometno-plovidbenih situacija i omogućila sigurna i učinkovita plovidba plovnih ... POMORSKE PLOVIDBE U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE TE NAČINU ... . o uspostavi Sustava nadzora plovidbe brodova i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan
39. 
NN 5/2011, (85), pravilnik, 12.1.2011.
PLOVIDBEČlanak 1.Članak 2. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne ... plovila i vozila za obavljanje inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe.(4) Dnevni raspored obavljanja ... o sigurnosti brzog plovila i Dozvola za rad brzog plovila32. Svjedodžba o sigurnosti pokretne odobalne ... rješenja o zabrani plovidbe2. Datum ukidanja rješenja o zabrani plovidbe3. Vrsta nedostataka koji su ... Pomorskog zakonika koje se odnose na sigurnost plovidbe, zaštitu morskog okoliša, te životne i radne
40. 
NN 110/2012, (2386), pravilnik, 5.10.2012.
pružanje usluga u zračnoj plovidbiPružatelji usluga u zračnoj plovidbi pružaju usluge u zračnoj ... USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBIČlanak 1.U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja ... usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, br. 117/09), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:»(1 ... usluga u zračnoj plovidbi unutar Jedinstvenog europskog neba (Uredba o pružanju usluga) kako ... zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Uredaba (EZ) br. 482/2008 i (EU) br. 691
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 ... 99 100 > >|