Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 2635 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 80/2013, (1697), odluka, 28.6.2013.
donosiODLUKUO PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2013 ... )1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2013 ... CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI iz 2011. god. objavljena u »Narodnim novinama« br
42. 
NN 73/2017, (1778), ostalo, 26.7.2017.
Ministarstva. 1.4.3 Za brza putnička plovila vrijede kategorije plovidbe propisane u Poglavlju 1., točke ... na putovanjima u nacionalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj. Takva plovila moraju udovoljavati zahtjevima DSC ... i brza putnička plovila koja obavljaju putovanja u nacionalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj ... putovanja u nacionalnoj plovidbi putničkim brodovima i brzim putničkim plovilima. 5.3 JEDNAKOVRIJEDNOST ... putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu uposlenom na putovanjima u nacionalnoj plovidbi
43. 
NN 20/2010, (506), pravilnik, 12.2.2010.
PLOVIDBU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEČlanak 1.U Pravilniku o najmanjem broju članova posade ... za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« br. 138/08) u članku 24. stavak 3. mijenja ... grupe dovoljno velika i vješta da osigura sigurnost na plovilu i sigurnu plovidbu.«Članak 2.Ovaj ... 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar mora ... se i glasi:»(3) Neka plovila u tegljenom sastavu koja se nalaze u čvrsto povezanoj grupi, uključujući
44. 
NN 65/2009, (1477), odluka, 5.6.2009.
donosiODLUKUO PRAVILIMA ZA OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE (2009)1.1. Donose se PRAVILA ZA OBAVLJANJE POKUSNE ... PLOVIDBE (2009.), koja sadrže ove odsjeke:1. Općenito2. Pregled u svrhu utvrđivanja sposobnosti broda ... za obavljanje pokusne plovidbe3. Tehnička dokumentacija4. Isprave, zapisi i knjige.1.2 Pravila iz t ... . – Utvrđivanje sposobnosti za obavljanje pokusne plovidbe (2008.) objavljena u »Narodnim novinama« br. 86
45. 
NN 130/2008, (3730), pravilnik, 10.11.2008.
I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILAČlanak 1.(1) U Pravilniku o sustavu nadzora i praćenja ribarskih ... plovila (»Narodne novine«, broj 62/2006. 135/06 i 133/07) članku 4. stavku 1. riječi »1. siječnja 2009
46. 
NN 37/2009, (815), pravilnik, 25.3.2009.
O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILAČlanak 1.U Pravilniku o sustavu nadzora i praćenja ... ribarskih plovila (»Narodne novine«, broj 62/2006, 135/06 i 133/07) u članku 4. stavak 3. mijenja ... se i glasi:»(3) Plovila koja sudjeluju kao ispomoć u ribolovu tunja, uzgoju tunja ili tegljači kaveza ... se stavak 4. koji glasi:»(4) Plovila iz stavaka 1. do 3. ovoga članka ne smiju obavljati ribolov ... ) Iznimno od stavka 2. ovog članka. ukoliko je ovlaštenik povlastice, odnosno zapovjednik ribarskog plovila
47. 
NN 50/2002, (981), pravilnik, 7.5.2002.
od bitnog utjecaja na sposobnost za plovidbu, plovid­ba plovila za vrijeme gradnje ili nakon nje ... odrediti zapovjednik. (3) Za vrijeme plovidbe zapovjednik se mora nalaziti na plovilu, a zapovjednik ... je na svom plovilu ili svom sastavu odgovoran za pridržavanje odredbi Zakona o plovidbi unutarnjim ... nadležna tijela sigurnosti plovidbe. U tegljenom sastavu zapovjednici tegljenih plovila moraju ... u cilju sigurnosti plovidbe i reda na plovilu. (3) Član posade koji samostalno u smjeni upravlja plovilom
48. 
NN 99/2008, (3017), pravilnik, 29.8.2008.
plovidbe, plovidbene nesreće ili sumnje da je došlo do onečišćenja voda s plovila. Članak 20. Podaci ... zapovjedniku plovila koje se odnose na reguliranje i preusmjeravanje plovidbe, ukoliko procijeni da ... i preporuke koje se tiču plovila za vrijeme plovidbe ili boravka u luci, obilježja i položaj ... 9. (1) AIS uređaj za unutarnju plovidbu koji se nalazi na plovilu mora imati funkcionalne ... sustava elektroničkog izvješćivanja s plovila u unutarnjoj plovidbi. Članak 15. U sklopu elektroničkog
49. 
NN 80/2000, (1698), ostalo, 9.8.2000.
OPASNIM TVARIMA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje ... se: 1. način obav­lja­nja prijevoza opasnih tvari brodovima unutar­nje plovidbe i čamcima ... plovidbe te rukova­nje određenim opasnim tvarima i koja je kao takva određena od tijela koje ... plovnim putovima (ADN), 2. Pravila za tehnički nadzor brodova unutar­nje plovidbe Hrvatskog re­gistra ... granice plovidbe, vrijeme traja­nja plovidbe, uk­lju­ču­ju­ći i vrijeme boravka u luci, veličina broda
50. 
NN 121/2002, (1956), pravilnik, 16.10.2002.
s tehniČkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova PodruČje primjene Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom ... uređaja sa odobrenom konstrukcijom i tehničkim zahtjevima i specifikacijama za plovidbenost, 2 ... i zahtjevima plovidbenosti, 4. JAA - je skraćenica za »Joint Aviation Authorities« odnosno Zajedničke (EU ... Standard i preporučena praksa utvrđivanja plovidbenosti zrakoplova« koji je dužna primjenjivati ... ) iskaz koji sadrži pregled tehničkih zahtjeva za plovidbenost kojima zrakoplov ili zrakoplovni
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 99 100 > >|