Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 2847 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 120/2007, (3502), rješenje, 21.11.2007.
trgovačkog društva Uljanik plovidba d.d., Pula, Carrarina 6, za odobrenje prospekta o izdavanju ... ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM 1. Trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula ... . Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«. Obrazloženje I. Trgovačko društvo Uljanik plovidba
42. 
NN 10/2017, (290), naredba, 3.2.2017.
BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2017. GODINU Članak 1. Ovom Naredbom propisuje se mjesečna ... osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom ... plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje ... plovidbi za 2016. godinu (»Narodne novine« br. 141/2015.). Članak 4. Ova Naredba stupa na snagu prvoga ... ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2017. GODINU KategorijaRadno mjesto Osnovica
43. 
NN 86/2004, (1648), naredba, 23.6.2004.
O CHARTER LICENCI, VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE I CHARTER NAKNADI KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE ... o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte ... i 134/02) u stavku 2., alineja treća mije­nja se i glasi: »200,00 kuna za svako strano plovilo na ime
44. 
NN 32/2018, (648), pravilnik, 6.4.2018.
PRAVILNIKA O POSADI PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE Članak 1. U Pravilniku o posadi plovila unutarnje ... . i članka 47. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007 ... plovidbe (»Narodne novine« broj 105/2016) u članku 6. mijenja se stavak 2. koji glasi: »(2) Ispit iz ... .« Članak 2. U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi: »(3) Čelnik uprave nadležne za sigurnost plovidbe ... oznake zvanja F – mornar oznake zvanja H – strojar unutarnje plovidbe c) rednog broja iskaznice
45. 
NN 61/2004, (1355), pravilnik, 14.5.2004.
POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE ... HRVATSKE Članak 1. U članku 3. stavak 5. Pravilnika o najma­njem broju članova posade za sigurnu plovidbu ... BT«, riječi: »jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedo­džbama o osposob­ljenosti ... : – svjedo­džba o osposob­ljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodovima do 500 BT u maloj ... obalnoj plovidbi – svjedo­džba o osposob­ljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti« se brišu
46. 
NN 118/2011, (2282), pravilnik, 19.10.2011.
U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH ... za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih ... i investicije na samom plovilu.(2) Ribolovnim alatima se smatraju alati sukladno Pravilniku ... strojem se smatra novi pogonski stroj i/ili novi spremnik za gorivo.(5) Plovilom se smatra novo ribarsko ... plovilo.(6) Najviši iznos potpore po povlastici iznosi 75% vrijednosti ulaganja, a najviše
47. 
NN 76/2011, (1619), pravilnik, 6.7.2011.
POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI I NEPOMIČNI ODOBALNI ... za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti ... o osposobljenosti:– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većem
48. 
NN 105/1999, (1745), zakon, 13.10.1999.
vozila, plovila i zrakoplove ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA Na temelju članka 89 ... POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE Proglašavam Zakon o izmjenama ... Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji ... O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA ... , plovila i zrakoplove ("Narodne novine", br. 139/97) u članku 1. stavku 3. iza riječi: "vrijednost" riječi
49. 
NN 71/1998, (859), odluka, 19.5.1998.
Hrvatske kontrole zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... , 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 28. Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe ... HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I. Prenose se sredstva ... plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo). II. Sredstva iz točke
50. 
NN 11/1996, (174), pravilnik, 9.2.1996.
11 09.02.1996 Pravilnik o najmanjem brojučlanova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati ... POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE ... HRVATSKE Članak 1. Ovim pravilnikom propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji ... ) predstavlja posadu koja brodu jamči sigurnu plovidbu u odnosu na kategoriju plovidbe, veličinu i namjenu ... plovidbe. Članak 3. Brod mora imati zapovjednika. Zapovjednik mora imati svjedodžbu o osposob
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 99 100 > >|