Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3418 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 51/2013, (1052), zakon, 30.4.2013.
HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBEČlanak 1.U Zakonu o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNUTKU HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBEProglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, koji je Hrvatski sabor donio ... u zračnoj plovidbi (SL, L 341, 7. 12. 2006.), članak 9.;b) Uredba Komisije (EU) br. 1191/2010 od 16 ... obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (SL, L 333, 17. 12. 2010.) članak 1., stavak (9
42. 
NN 99/2013, (2239), pravilnik, 31.7.2013.
DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA PLOVILA SA ILI BEZ POSADE I PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA GOSTIJU NA PLOVILUČlanak 1 ... potreban za sigurnu plovidbu brodica i jahti hrvatske državne pripadnosti za plovila istih tehničkih ... odnose se na charter kompanije koje isključivo iznajmljuju plovila.Članak 7.Primopredaja plovila iz ... (u daljnjem tekstu: plovilo) u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike ... Hrvatske.Članak 2.Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:– Plovilo jest plovni objekt koji
43. 
NN 46/2013, (888), pravilnik, 17.4.2013.
BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI ... plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (»Narodne ... za poslove sigurnosti plovidbe, vodeći računa o načelima iz članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.(4) Smanjeni ... o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većem ili svjedodžbu ... koje imenuje pomoćnik ministra Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe vodeći računa o načelima
44. 
NN 8/2014, (137), pravilnik, 22.1.2014.
O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH ... učinkovitosti za usluge u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija (SL L 128, 9. 5. 2013) (u daljnjem tekstu ... usluge u zračnoj plovidbi koje se pružaju na nekim ili svim zračnim lukama s manje od 70 000 IFR
45. 
NN 66/2013, (1305), odluka, 4.6.2013.
NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA GOSPODARSKE I JAVNE NAMJENE U PLOVIDBII.Ovom Odlukom Vlada ... plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi.II.Uspostava sustava nadzora potrošnje ... plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi omogućit će:– učinkovitu kontrolu prodaje plinskog ... ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi,– izradu izvješća koja će osiguravati informacije ... za potrebe provedbe nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u plovidbi,– ostvarivanje tražene razine
46. 
NN 4/2016, (27), pravilnik, 13.1.2016.
POSADE PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se:– uvjeti ... duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe,– uvjeti ... i način obavljanja zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe,– vrste zdravstvenih ... pregleda i rokove za obavljanje istih,– zdravstveni zahtjevi za rad na plovilu unutarnje plovidbe ... na plovilu unutarnje plovidbe u svojstvu člana posade,– čuvanje medicinske dokumentacije.Članak 2.Ministar
47. 
NN 29/2016, (816), pravilnik, 1.4.2016.
ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA ... , te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora ... od onečišćenja (»Narodne novine« br. 125/05, 126/08, 34/11, 155/13) iza riječi: »plovidbe« dodaje se zarez ... i riječi: »sigurnosne zaštite«.Članak 2.U članku 3. stavku 1. točki 2. iza riječi: »plovidbe« dodaje ... plovidbe, boravka na sidrištu ili u luci provoditi mjere iz plana sigurnosne zaštite broda.«Članak 4.Ovaj
48. 
NN 49/2018, (962), rješenje, 30.5.2018.
i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom ... HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA I NJIHOVOM ... o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju, imenuju se: – ŽELJKO
49. 
NN 106/2003, (1385), pravilnik, 2.7.2003.
-TEHNIČKO OSOBLJE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE Članak 1. U Pravilniku o uvjetima kojima mora udovo­ljavati ... pomoćno zrakoplovno osob­lje – zrakoplovno-tehničko osob­lje kontrole zračne plovidbe (»Narodne novine ... članka, vodite­lju projekta postav­lja­nja tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe, koji se prvi ... kontrole zračne plovidbe, ukoliko: 1. podnese zahtjev za upis ovlašte­nja, 2. priloži odgovarajući ... plovidbe, 3. priloži dokaze o tehničkom prijemu novog tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe
50. 
NN 103/2000, (2036), pravilnik, 19.10.2000.
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA Na temelju članka 210. točke 3. Zakona o plovidbi ... PLOVIDBE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se službena odora, oznake zvanja ... i značke službenika i namještenika kapetanija i Uprave unutarnje plovidbe. Članak 2. Pod službenom ... dužni su nositi: 1. pomoćnik ministra-ravnatelj Uprave unutarnje plovidbe, 2. službenici ... i namještenici Odjela sigurnosti plovidbe i službenici i namještenici kapetanija, 3. tajnik odnosno tajnica
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 99 100 > >|