Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3428 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
51. 
NN 68/2001, (1144), pravilnik, 27.7.2001.
O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI POMOĆNO ZRAKOPLOVNO OSOBLJE METEOROLOŠKOG OSIGURANJA ZRAČNE PLOVIDBE ... pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe, a koji se odnose na poslove: 1 ... se upotreb­ljavaju odnose se na pomoćno zrakoplovno osoblje meteo­ro­loš­kog osiguranja zračne plovidbe ... osposobljavanje, dozvolu pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (u daljnjem ... zračne plovidbe mogu obav­ljati samo ovlaštene stručne osobe s popisa stručnjaka koji donosi poslodavac
52. 
NN 55/2000, (1213), odluka, 1.6.2000.
motorna vozila, plovila i zrakoplove ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA 1213 Na temelju ... ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE ... vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26 ... , OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE Članak 1. U Zakonu o posebnim porezima na osobne ... automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97. i 105/99.) u članku 3
53. 
NN 56/2012, (1397), pravilnik, 17.5.2012.
IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovim Pravilnikom propisuju ... plovila dodjeljuje Ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu Ministarstvo).(2) Dva ... plovila, ne mogu imati isto ime, oznaku i ENI broj.II. IME PLOVILAČlanak 4.(1) Ime se dodjeljuje ... , bušilice, dizalice i dr.) koja će biti upisana u upisnik plovila unutarnje plovidbe.(2) Plutajućem ... plovidbe dodjeljuju se imena samo na hrvatskom jeziku. (4) Ime plovila može sadržavati najviše tri
54. 
NN 58/2013, (1195), pravilnik, 17.5.2013.
i plovila koji se koriste za gospodarske svrhe, i to na:1. plovne objekte u pomorskoj plovidbi ... druge gospodarske djelatnosti, osim chartera);2. plovila u unutarnjoj plovidbi (rijeke i jezera ... ), odnosno na:a) plovila u međunarodnoj plovidbi;b) plovila u nacionalnoj plovidbi (plovila koji ... na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu plovnih objekata i plovila namijenjenih za sport ... i plovilo sukladno propisima koji uređuju plovidbu unutarnjim vodama.Članak 3.(1) Plinsko ulje
55. 
NN 107/2001, (1760), zakon, 5.12.2001.
VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima ... na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Hrvatski sabor ... AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE Članak 1. U Zakonu o posebnim porezima ... na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97)., 105 ... motornih vozila, plovila i zrakoplova u tuzemstvu iz članka 1. stavka 2. nadzire Porezna uprava
56. 
NN 44/2001, (745), naredba, 16.5.2001.
NAREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA I. U dijelu ... II točka 4. Naredbe o kate­gorijama plovidbe pomorskih brodova (»Narodne novine«, br. 6/97) iza
57. 
NN 54/2017, (1218), pravilnik, 8.6.2017.
i infrastrukture donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADI ZA UPORABU OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE ... Članak 1. U Pravilniku o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, broj 138
58. 
NN 58/1990, (1149), rješenje, 29.12.1990.
58 29.12.1990 Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu ... o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske ... Od funkcije glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske razrješuje
59. 
NN 109/2019, (2196), pravilnik, 13.11.2019.
I SADRŽAJU REGISTRA UGOVORA O RADU POMORACA I RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA Članak 1 ... ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 32/15), članak 1. mijenja se i glasi: »Članak 1. (1 ... plovilima, postupak registracije i sadržaj registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim ... plovilima. (2) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća (EU ... , prema sjedištu poslodavca kod kojega pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zasniva
60. 
NN 109/2019, (2195), pravilnik, 13.11.2019.
ODMORIMA I DOPUSTIMA RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA Članak 1. U Pravilniku o radnom vremenu ... , odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 3/16), članak 1 ... i dopusta radnika na pomorskim ribarskim plovilima pod zastavom Republike Hrvatske, upisanima ... na pomorskim ribarskim plovilima u smislu stavka 1. ovoga članka, je fizička osoba koja u radnom ... odnosu, za poslodavca obavlja posao na pomorskom ribarskom plovilu koje sudjeluje u komercijalnom
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 99 100 > >|